מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רווחה, מעונות ותשלומים נלווים ​

תשלומים נלווים (אבטחה ורווחה) ​

תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשפ"ד (נכון למדד 07/2023)

שירותי רווחה - 448 ש"ח

שירותי אבטחה* - 637 ש"ח

התאחדות הסטודנטים הארצית - 10 ש"ח

* החל בתשפ"ד יחויבו דמי האבטחה בשתי פעימות - מחצית בסמסטר א' ומחצית בסמסטר ב'. 

 תשלומים נלווים כוללים: אבטחה ורווחה. בנוסף, יש לשלם תשלום להתאחדות הסטודנטים הארצית (לתלמידי תואר ראשון ושני בלבד).

תשלומים נלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים בין אם למדו סמסטר אחד או שני סמסטרים (במהלך שנת הלימודים), ללא תלות בהיקף הלימודים ושכר הלימוד.

אם הינך ממומן באופן מלא ע"י מוסד/גורם כלשהו, תשלומים נלווים  בדרך כלל אינם נכללים במימון. בכל מקרה - עליך לבדוק זכאות מול הגורם המממן.

על מנת להנות משירותי הרווחה, על הסטודנט להיות פעיל ורשום לקורס אחד לפחות בכל סמסטר.

מה כוללים שירותי הרווחה?

שירותי הרווחה כוללים:

שירותי דיקנט הסטודנטים ובכללם- שירותי הייעוץ הפסיכולוגי, שיעורי עזר ומסגרות חונכות שונות, השתתפות במרתונים וסדנאות, תוכניות למניעת נשירה ועוד. צפייה במחברות בחינה סרוקות ללא עלות.


שירותי האגודה הסטודנטיאלית-

שירותי האגודה הסטודנטיאלית- האגודה הסטודנטיאלית היא הגוף המייצג של הסטודנטיות והסטודנטים בקמפוס, היא הכתובת שלך בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

 האגודה הסטודנטיאלית נמצאת כאן בראש ובראשונה בזכותך ולמענך. אנחנו כאן כדי לפתור עבורך כל בעיה שתעלה במהלך התואר, וכמובן כדי להעשיר את חייך הסטודנטיאליים בזמן שהותך באוניברסיטה בפרט ובזמן ובבאר שבע בכלל. 

שירותי האגודה: ייצוג הסטודנטים.ות מול גורמים באוניברסיטה – מחלקות, פקולטות, לשכת הרקטור ועוד.

 גישה חופשית ללא עלות לבנק הבחינות והסיכומים של האגודה. 

ליווי והכנת סטודנטים.ות לוועדות משמעת. 

הטבות וסיוע במיצוי זכויות למשרתי ומשרתות מילואים פעילים.ות. 

כניסה בתעריף מוזל לאירועי האגודה (כגון הפנינג פתיחת שנה, פסטיבל "סטודנטפסט" ואירועי תרבות שונים). 

כניסה לסטודיו אימוני כושר "פוזיטיב" במחיר סטודנטיאלי. 

"בירוקרטיה בקלות"- סיוע בהגשת טפסים לרשויות המדינה (ביטוח לאומי, הנחה בארנונה ומי שבע) ושירותי עו"ד. 

הזכות לבחור ולהיבחר למועצה הסטודנטיאלית. 

קורסים חיצוניים כדוגמת קורסי גול ומתא"ם. 

ספריית השאלה – השאלת מילונית ועוד ציוד לימודי.

סיוע במיצוי זכויות סטודנטיאליות אקדמיות על ידי רכזות סיוע אקדמי.

 ייצוג סטודנטים וסטודנטיות בוועדות האוניברסיטה. 

פיקוח על מחירי הזכיינים. 

הרצאות, חוגים ואירועי ספורט.

סדנאות העשרה בתחומי התעסוקה והקריירה. 

תמיכה וסיוע לנפגעי/ות הטרדות מיניות

מתנת פתיחת שנה

 ליווי וועדי מחלקות.

 קידום של קמפוס ירוק ואקולוגי יותר. 

ליווי, שת"פ ותקצוב של תאים וארגונים סטודנטיאליים. 

ליווי ותמיכה ביוזמות סטודנטיאליות בעולם המעורבות.

סטודנטים אשר שילמו דמי רווחה וערכו רישום לקורסים בכל סמסטר, יהיו זכאים להטבה חינמית כמחווה של הנהלת האוניברסיטה לכניסה למרכז הספורט
ללא תשלום מתחילת שנת הלימודים ועד ליום 31.07.2024.

הודעה על ביטול דמי רווחה:

סטודנטים רשאים לוותר על שרותי הרווחה אם יודיעו על כך מראש ולא יאוחר מיום 14.09 בכל שנה. סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטה בסמסטר אביב רשאים להודיע לא יאוחר מיום 15.04 עבור תשפ"ד.

ביטול רווחה מתבצע באזור האישי של מנהל תלמידים.

סטודנט המותקבל ללימודיו לאחר הרשום בסעיף הקודם רשאי להודיע על ביטול דמי רווחה עד שבועיים מהתאריך לתשלום המופיע בהודעת הקבלה. עבור סמסטר סתיו לא יאוחר מ 14.10.

שירותי אבטחה

שירותי האבטחה כוללים את אבטחת הסטודנטים בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס בבאר-שבע, בקמפוס האוניברסיטה באילת ובקמפוס בשדה בוקר. 

דמי האבטחה חלים על כלל הסטודנטים ואינם ניתנים לביטול.

תשלום להתאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים הוכרה כארגון הסטודנטים הארצי היציג לפני שנה לאחר שייצגה את הסטודנטים בפועל למעלה מ-80 שנה. ההתאחדות עוסקת בכל תחומי החיים הנוגעים לסטודנטים ולצעירים בישראל, החל מקידום מדיניות אקדמית וסיוע לאוכלוסיות מיוחדות, דרך רפורמות בתחבורה הציבורית ובדיור לסטודנטים וצעירים וכלה במעורבות חברתית ומלגות.

לאור הכרה זו, כפי שהוגדרה בתיקון לחוק זכויות הסטודנטים החל משנת הלימודים תשע"ט בהתאם להנחיית המל"ג-ות"ת, כל סטודנט לתואר ראשון ותואר שני יחויב בתשלום חובה בסך 10 ש"ח לטובת ארגון הסטודנטים הארצי היציג.

אותם כספים ישמשו את ההתאחדות לחיזוק עולם הסטודנטים וסטודנט בקצה ויעניקו לארגון אורח רוח למימוש אותן מטרות ואותם יעדים.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למשרדי האגודה.

מרכז הספורט

להטבות לסטודנטים בכניסה למרכז הספורט, יש לפנות למשרד המינויים בטלפון: 074-7795635/6, או באתר מרכז הספורט

תשלום עבור מינוי למכון כושר:

מכון הכושר, הנו גולת הכותרת של מרכז הספורט. מצויד במיטב המכשירים מהטובים בעולם. 
במכון הכושר קיימים ארבעה חדרים: חדר מכשירי כוח, חדר אירובי: הכולל: הליכונים, מכשירים אליפטיים, אופניים וכן שני חדרים המיועדים למשקולות חופשיות.
לשעות פעילות מכון הכושר יש לפנות לאתר מרכז הספורט. 

מנוי למכון כושר הינו בגובה של 650 שקלים בלבד.
התשלום הינו עבור שנת לימודים אקדמית המתחילה באוקטובר בכל שנה.

סטודנט אשר רכש מנוי לחד"כ, יהיה זכאי לכניסה למרכז הספורט ולחדר הכושר, החל מתחילת שנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023) עד לתחילת שנה"ל תשפ"ה (אוקטובר 2024), דהיינו שנה מלאה.
סטודנט אשר שילם לחדר כושר, חייב בהצהרת בריאות חד פעמית במשרדי מרכז הספורט.

הערות:
**הצהרת בריאות מופיעה באתר מרכז הספורט. 
אם הפסקת את חברותך במכון הכושר, תהיה זכאי להחזר לפי חוק הגנת הצרכן.

המנוי למכון כושר לתקופה של חצי שנה, מתחילת סמסטר ב', מחיר המנוי הינו 450 ₪ בלבד.

תשלום עבור מינוי למתחם הבריכות החדש:

כניסה למתחם הבריכות החדש בעלות של 350 ₪ לשנה תותר כניסה למתחם עד לתחילת שנת הלימודים העוקבת.

לתשומת הלב:

סטודנטים אשר שילמו רווחה ונרשמו לקורסים בשנה"ל תשפ"ד, יהיו זכאים להטבה חינמית כמחווה של האוניברסיטה לכניסה למרכז הספורט ללא תשלום מתחילת שנה"ל תשפ"ד עד לתאריך 31.7.2024. בכפוף לתקנון מרכז הספורט.

לאחר מכן, סטודנט שיחפוץ להיכנס למרכז הספורט, יוכל לרכוש כרטיס אורח בעלות של 30 ₪ בלבד לכניסה חד פעמית.

חשוב לדעת

התנאי לכניסה למרכז הספורט הוא רישום לקורסים בכל סמסטר, ותשלום דמי רווחה.