מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רווחה, מעונות ותשלומים נלווים ​

תעריפי מעונות

חיוב לחודש:

פירוט תעריף בש"ח
מעונות ג' מזרחי 2 בחדר ​ ​640

מעונות ג' מזרחי 1 בחדר 1100
מעונות ג' מזרחי 1200
מעונות ג' מערבי משופץ (דירת נכים) 1200
מעונות ג' מערבי משופץ דירות 2 חדרים 1100
מעונות ד' מזרחי משופץ 1050
מעונות ד' 3 קומות 830
מעונות ד' מערבי 4 קומות 970
מעונות ג' משופץ 1050
מעונות ג' משופץ 3 חדרים 1100
מעונות ד' טרומי 1080
מעונות ד' מזרחי משפחות, לזוג 2400
תעריף צריכת מים לחודש במעונות 57
פעילות חברתית במעונות 50
חניה במעונות 720
פדיון שמירה במעונות 424
תשלום שירותי מחשב במעונות 550
פיקדון במעונות 1000

 ​