מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים קדם-אקדמי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

תעריפים (נכון למדד 07/2023)

תעריפי מכינה קדם אקדמית לשנת הלימודים תשפ"ד
15,265 ש"ח

שכר לימוד בסיסי (100%)

תעריפים נוספים ותעריפים של קורסי קדם מפורטים באתר של היחידה ללימודים הקדם אקדמיים. 

תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשפ"ד
448 ש"ח

שרותי רווחה

637 ש"ח

שירותי אבטחה

תעריפי קורסי הכנה לשנת הלימודים תשפ"ד
3,609 ש"ח

קורס אנגלית טרום בסיסית ב', בסיסי

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: שירותי רווחה, שירותי אבטחה,קורסי הכנה בשפה זרה וכדומה.

​תעריפי שרותים נלווים וקורסי הכנה בשפה זרה יקבעו ע"י האוניברסיטה.

שיעור דמי טיפול אשראי עבור תשלום באינטרנט - 0.643% מסכום העסקה

תעריפים נוספים:

  • קנס לבחינה ראשונה (בעלי חוב כספי) 64 ש"ח
  • קנס לבחינה שניה (בעלי חוב כספי) 132 ש"ח
  • קנס לבחינה שלישית והלאה (בעלי חוב כספי) 264 ש"ח
  • קנס רישום מאוחר לקורסים (למעט ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן) 220 ש"ח
  • ויתור אקדמי + שורת ביטול אחת 241 ש"ח (ויתור אקדמי לא כולל שורת ביטול = 220 ש"ח)
  • כל שורה נוספת של ויתור (עד לתקרה של 63 ש"ח לטופס אחד) 21 ש"ח
  • ​מחברת סרוקה (למבטלי דמי רווחה) 5 ₪

שינויים בתכנית הלימודים לאחר תום "תקופת השינויים" (ויתור אקדמי)

סטודנט.ית שיבטלו קורס (מבחינה אקדמית) בפקולטות בהן ניתן לבצע "ויתור אקדמי" לאחר תום "תקופת השינויים", יחוייבו בעלות הקורס ובנוסף יחויבו בקנס ביטול מאוחר.

תקנות שכר הלימוד

גובה שכר הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנת הלימודים תשפ"ב הוא בהתאם להחלטות הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה (ועדת וינוגרד).

עקרונות שכה"ל לתלמידי המרכז ללימודים קדם אקדמים -(מכינות)

תעריף המכינה הינו קבוע ומחולק לשני סמסטרים כמקובל באוניברסיטה. חלוקת התשלומים תבוצע בהתאם לחלוקה של תלמידי התואר, בהתאם לחלוקת השוברים המקובלת.

המקדמה הראשונה שתופק עם הודעת הקבלה שלך הינה יוצאת דופן היות ומהווה תנאי למימוש קבלתך ללימודים במכינה.

כללי הריבית יחולו על התלמידים כמו תלמידי התואר (ראה פרק "ריבית פיגורים")

לפני כל בחינה עליך לשלם את יתרת חובך לאוניברסיטה. סטודנט שיבחר לא לשלם את חובו לאוניברסיטה, יורשה להיבחן אך יחויב בקנס בהתאם.

תלמיד.ת מכינה שמעוניינים לשלם את מלוא שכר הלימוד במכינה יפנו למדור חשבונות סטודנטים על מנת לקבל שובר תשלום מראש, אין התשלום מזכה בהנחה כלשהי מעלות המכינה. לאפשרויות תשלום נוספות ניתן לעיין באתר.

נוהל ביטול הרשמה ומידע נוסף באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים https://www.bgu.ac.il/welcome/kdam/

הכללים הנ"ל אינם חלים על סטודנטים הממומנים על ידי הקרן להכוונת חיילים משוחררים וחברת מרמנת. סטודנט.ית, ממומן.ת שיפסיקו את לימודיהם שלא בתאריכים המפורטים באתר המרכז, יחויבו בהשלמת שכר הלימוד לאוניברסיטה.​