מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים קדם-אקדמי

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

החזר יתרות זכות

החזר יתרות זכות

א. כללי

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט , נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים ו/או התואר. עליך להקפיד לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלך להחזרים באתר האינטרנט של מדור חשבונות : "אישורים ותדפיסים".

ככלל, לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי  שכר הלימוד וחיובים אחרים ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינויים ביתרות עקב תיקונים.

ב. בקשה להחזר  ל"סטודנט פעיל"

יתרת הזכות שבחשבון שלך כסטודנט "פעיל" מועברת אוטומטית לזכותך בסמסטר הבא (כשהיא צמודה למדד).  אם הינך מעוניין , על אף האמור, בקבלת החזר עליך להגיש בקשה להחזר הכוללת פרטי חשבון בנק להחזרים.

הבקשה תבדק לגופו של עניין תוך קיזוז (משוער) של שכר הלימוד ושכר הדירה לכל הסמסטר. אם תמצא  זכאי להחזר (לאחר הקיזוז), ההחזר יתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום הבקשה.