מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אוהד אלישקו
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
ohadeli@bgu.ac.il