מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אבגני כץ
חבר סגל אקדמי בכיר
katsye@bgu.ac.il