מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מרכז/ת תקשורת ודוברות
גב' יהודית ארד- הורביץ
מרכז/ת תקשורת ודוברות
diti@bgu.ac.il 054-680-0233
גב'
מרכז/ת תקשורת ודוברות