מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אבנר גרוס
חבר סגל אקדמי בכיר
avnergro@bgu.ac.il 086428393