מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תואר שני

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

תעריפים (נכון למדד 07/2023)

תעריפי שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד
15,265 ש"ח

שכר לימוד בסיסי (100%)

19,081.25 ש"ח

שכר לימוד  בסיסי גבוה (125%) לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים  (מימון ע"י משרד הביטחון ועוד)

תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשפ"ד
448 ש"ח

שרותי רווחה

637 ש"ח

שירותי אבטחה

10 ש"ח

התאחדות הסטודנטים הארצית

שיעור דמי טיפול אשראי עבור תשלום באינטרנט - 0.643% מסכום העסקה

תעריפי קורסי הכנה לשנת הלימודים תשפ"ד
2,290 ש"ח

קורס אנגלית בסיסית

1,526 ש"ח

קורס אנגלית מתקדמים א'

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: שירותי רווחה, שירותי אבטחה,קורסי הכנה בשפה זרה וכדומה.

​תעריפי שרותים נלווים וקורסי הכנה בשפה זרה יקבעו ע"י האוניברסיטה.

תעריפים נוספים:

  • קנס לבחינה ראשונה (בעלי חוב כספי) 66 ש"ח
  • קנס לבחינה שניה (בעלי חוב כספי) 132 ש"ח
  • קנס לבחינה שלישית והלאה (בעלי חוב כספי) 264 ש"ח
  • קנס רישום מאוחר לקורסים 220 ש"ח
  • ויתור אקדמי + שורת ביטול אחת 241 ש"ח (ויתור אקדמי לא כולל שורת ביטול = 220 ש"ח)
  • כל שורה נוספת של ויתור (עד לתקרה של 63 ש"ח לטופס אחד) 21 ש"ח
  • ​מחברת סרוקה (למבטלי דמי רווחה) 5 ₪

שינויים בתכנית הלימודים לאחר תום "תקופת השינויים" (ויתור אקדמי)

סטודנט אשר יבטל קורס (מבחינה אקדמית) בפקולטות בהן ניתן לבצע "ויתור אקדמי" לאחר תום

שכ"ל מצטבר מינימלי לתואר

קבלת תואר מאוניברסיטת בן - גוריון בנגב מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחוייב בהשלמת שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.

​אחוז שכ"ל מצטבר מינימלי ​מספר השנים התקניות ​ שם התוכנית/פקולטה
200% 3 ​לימודי השלמה בסיעוד ופיזיותרפיה תואר שני בכלל הפקולטות
200%* 2 תואר שני בכל פקולטה

* להוציא יוצאים מן הכלל

הגשת עבודה באיחור

סטודנט פעיל ו/או סטודנט שסיים את לימודיו לתואר ונותר חייב מטלות אקדמיות שלא ביצע במועדן, מחוייב על כל שנת איחור ב-5% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה השנה בה דווח האיחור.

 

קורס חוזר

חזרה על קורסים תחושב כתוספת לתוכנית הלימודים לתואר ותחוייב בתשלום נוסף

 

תקנון שכר לימוד עפ"י דוח ועדת וינוגרד

לקריאת הדו"ח המלא באתר המל"ג >