מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

המדריך השלם ליום הפתוח באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כל מה שרציתם לדעת ולא שאלתם על היום הפתוח אצלנו

יום פתוח לקראת שנה"ל​​

07.03.2024 | יום פתוח ללימודי תואר ראשון לשנת הלימודים תשפ"ה >>