מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Mobile - salute

אפיקי תמיכה וסיוע לקהילה הסטודנטיאלית שבמילואים

​​​​​מידע מפורט ועדכני למלחמת חרבות ברזל - הכל כדי שתוכלו להצליח!

אפיקי הסיוע והודעות חשובות

תקנון הקרן הייעודית

 1. 1. רקע כללי
 • במלחמת חרבות ברזל נפגעו סטודנטים וסטודנטיות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ("האוניברסיטה"), הן בהיות רבים מהם תושבי עוטף ישראל, או תושבי אזורים אחרים שנפגעו מירי טילים, הן במעורבות שלהם / של בני משפחתם במסיבה ברעים והן בלחימה.
 • האוניברסיטה מייעדת קרן זו לסיוע לסטודנטים והסטודנטיות שלה שנפגעו כאמור, ולסטודנטים וסטודנטיות הנוטלים חלק בלחימה ובפעולות התנדבות אזרחיות ונדרש להם סיוע.

"סטודנט/ית"-

 • תלמידי.ות תואר ראשון שהיו רשומים.ות בשנת תשפ"ג בהיקף של 15 נק"ז לפחות
 • תלמידי.ות תואר שני (במסלול לא מחקרי), וכן סטודנטים לתואר שני שהיו רשומים.ות בשנת תשפ"ג בהיקף של 10 נק"ז לפחות
 • תלמידי.ות מחקר (תואר שני ודוקטורט) שהיו רשומים לקורס "עבודת מחקר" בשנת תשפ"ג וממשיכים ללמוד בשנת תשפ"ד.
 • סטודנטים.ות מכל התארים שהיו אמורים.ות להתחיל את לימודיהם.ן בתשפ"ד, ביצעו רישום ויעוץ ושלמו את המקדמה.

 סטודנט/ית שלימודיו/ה הופסקו במועד הגשת הפנייה מכל סיבה אינו/ה כלול בהגדרה זו.

 • הקרן תחלק מלגות החל מיום 15 לנובמבר 2023 ועד לסיום תקציבה.
 • הקרן תפרסם קול קורא המזמין להגיש בקשות למלגה באמצעות אתר האוניברסיטה.

חברי ועדת המלגות:

יו״ר הועדה – פרופ' ארנה אלמוג, דיקנית הסטודנטים

מרב סולומון- רמ"ן דיקנט הסטודנטים

מאיה בנימין- סמנכ"לית כספים או מי מטעמה

יו"ר אגודת הסטודנטים או מי מטעמו

 1. הקריטריונים לקבלת מלגה

על מנת להיות זכאי/ת  למלגה יש לעמוד בתנאים הבאים:

א. הגשת בקשה במועד וצירוף המסמכים הנדרשים לתמיכה בה.

ב. על הפונה להיות סטודנט/ית. במקרים בהם בגין שירות מילואים לא מתאפשרת הגשת פנייה ע"י הפונה עצמו/ה תאפשר הוועדה, כפוף לבדיקת הלשכה המשפטית, הגשת בקשה בשמו/ה ע"י הוריו /ה , בן / בת זוגו/ה.

ג. על הפונה לציין את נסיבות פנייתו: פגיעה / נזק שנגרמו לו / למשפחתו מדרגה ראשונה בהיותו תושב/ת עוטף, תושב אזור שנפגע מירי טילים, חלק ממערך הלחימה / חלק ממערך ההתנדבות האזרחי.

 1. שיקולי הקרן בהענקת המלגה וחישוב גובה המלגה

ועדת המלגות תהיה רשאית לחלק מלגה לכל סטודנט/ית  שעמדו בקריטריונים לעיל, בשים לב לשיקולים הבאים:

 • ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או למנוע מתן המלגה ו/או גובה המלגה לפונה ספציפי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה בהתחשב במלגות קודמות/ נוספות  שהוענקו, בהתאם לתקציב העומד לרשותה ובמספר הפונים לקבלת מלגות.
 • הוועדה תתן עדיפות לסטודנט/ית שהם** תושבי עוטף ישראל* שפונו מביתם, לסטודנט/ים שנמצאים בשירות מילואים, סטודנט/ים שהם או בני משפחתם מקרבה ראשונה נפגעו בטבח שהתרחש ב 7 באוקטובר או בפעילות הלחימה או בגין ירי טילים.
 • הוועדה רשאית לשקול בין שיקוליה תרומה מיוחדת לחברה של הפונה.
 • בקביעת גובה המלגה תוכל הוועדה לשקול את מצבו המשפחתי של הפונה (מלגה למשפחה או ליחיד) וכן כל נסיבה מיוחדת שתצוין.

*"עוטף ישראל"- אזור שדרות רבתי, הישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב.

**"תושב עוטף ישראל" – מי שהתגורר ברציפות בתחום עוטף ישראל במשך פרק זמן של לפחות שנתיים המסתיימות במועד הפנייה לקבלת מלגה, או שהתגורר בעבר בתחום עוטף ישראל לתקופה של לפחות שנתיים וחלפו לכל היותר שנתיים מאז עזב את תחום עוטף ישראל, ובלבד שלפחות אחד מהוריו מתגורר ברציפות בתחום עוטף ישראל במשך פרק זמן של לפחות שנתיים המסתיימות במועד הפנייה לקבלת מלגה.

 1. מסמכים

על הפונה לצרף לבקשתו למלגה את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות, כולל ספח כתובת המגורים;

ב. כל מסמך רלוונטי לתמיכה בבקשתו לרבות- אישור על שירות מילואים.

סטודנטים וסטודנטיות ששירתו במילואים, החל מיום 7 לאוקטובר 2023,  ויציגו אישור על כך - יקבלו מלגה חד פעמית בסך 1200 ₪.

*ההגשה הסתיימה*

לנוכח דחיית שנת הלימודים ל- 3בדצמבר, אנו נדחה את תשלום דמי השימוש במעונות ג', ד', ואילת, כך שהתשלום הראשון ייגבה בחודש ינואר בגין חודש דצמבר. חוזה הרשאת השימוש יוארך, כך שיהיה בחפיפה לשנת הלימודים שתתארך לחודשי הקיץ, ובסה"כ דמי השימוש שייגבו מכם יהיו בגין 10 חודשים שתחילתם בחודש דצמבר כאמור.

חריג לאמור: סטודנט/ית שמתגורר בפועל במעונות מחודש אוקטובר יחוייב/תחוייב עפ"י תחילת מגוריו/ה.

ביתר מתקני מגורי הסטודנטים באוניברסיטה - לא חל כל שינוי.  

מחכים לכם כאן, בריאים ושלמים, עם תחילת שנת הלימודים!!!!

סטודנטים וסטודנטיות שחתמו על חוזה הרשאה לשימוש במעונות האוניברסיטה: בכפר הסטודנטים, במעונות ג' ו ד' ובאילת ששירתו במילואים, החל מיום 7 לאוקטובר 2023,  יקבלו הנחה בדמי השכירות שתשקף את תקופת המילואים העולה על תקופת המענק. (למשל: סטודנט ששירת חודשיים במילואים ומשלם 1500 ₪ לחודש בגין המעונות יקבל, בנוסף למענק שניתן לו כסטודנט שהוא חייל במילואים בסך 1200 ₪, הנחה של 1800 ₪ נוספים): (שכ"ד:1500X2= 3000 ₪ בהפחתת 1200 ₪ שכבר התקבלו).

סטודנטים אשר המשרתים במילואים זכאים למגוון הטבות כגון: שיעורי עזר, מרתונים, קורס קיץ חינם וכו', בהתאם לנוהל מילואים. 

 

סטודנטים יקרים וסטודנטיות יקרות,

אנחנו ממשיכים לחשוב עליכם ומנסים לפתור את כל הנושאים הנוגעים ללמידה ומחקר העולים בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

אחד מהנושאים האלה הוא בחינות הקיץ והמועדים המיוחדים שהתבטלו בעקבות המלחמה:

 1. מועדי א' של קורסי הקיץ תשפ"ג
 2. בחינות של סמסטר ב' תשפ"ג שנדחו (מועדי ב' ומועדים מיוחדים)
 3. מועדים נוספים של סמסטר קיץ (מועדי ב' ומועדי ג')

מכיוון שבחינות אלה נחוצות לחלק מהסטודנטיות והסטודנטים לשם סיום התואר ועל מנת לאפשר לאחרים להתכונן לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, האוניברסיטה נערכת להשלמת מועדי הבחינות שבוטלו תוך שמירה על העיקרון לפיו סטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים לא יפגעו במתווה השלמת המועדים.

בעקבות המצב החריג, החלטנו שכל אחת ואחד שלמדו בקורס קיץ, יוכלו להמיר קורס אחד בו קיבלו ציון עובר בציון עובר מילולי (ציון עובר שאינו משפיע על הממוצע). את הבקשות יש להגיש באזור האישי (מידע אקדמי -> חרבות ברזל -> "בחירת קורס עובר בינארי לשנת 2023 סמסטר 3").

בנוסף, כל נבחן ונבחנת יוכלו לבחור לאילו שני מועדים לגשת מבין שלושת המועדים.

בנוסף לכך –

מועדי א' של קורסי הקיץ

כל המרצות והמרצים של קורסי הקיץ התבקשו לבחון את האפשרות לקיים הערכה חילופית במקום בחינות. הודעות לגבי אפשרות זו, במידה שתתאפשר, תפורסם לתלמידי הקורסים. בקורסי קיץ בהן תערכנה בחינות: בחינות מועדי א' של קורסי הקיץ תתקיימנה החל מה-10.12. התאריכים יפורסמו לפחות שלושה שבועות לפני מועד הבחינה.

מועדים של סמסטר ב' תשפ"ג שבוטלו

הבחינות תתקיימנה החל מה-10.12 והמועדים יפורסמו לפחות שלושה שבועות לפני מועד הבחינה.

שרות במילואים שימנע בחינה יזכה במועד נוסף שיקבע בעתיד עם השחרור מהמילואים. במקרה זה (מועד רביעי של סמסטר ב' עקב מילואים) ניתן יהיה להמיר ציון אחד של עובר בקורס בציון עובר מילולי (ללא קשר לקורסי הקיץ).

מועדים נוספים של סמסטר קיץ

מועדי ב' ו-ג' של קורסי הקיץ יקבעו בהמשך מתוך כוונה לאפשר למשרתי/ות המילואים להשתתף בבחינות. שרות במילואים בשני מועדי בחינה יזכה במועד נוסף. במקרה זה (מועד רביעי של סמסטר קיץ עקב מילואים) ניתן יהיה להמיר ציון אחד של עובר בקורס בציון עובר מילולי (בנוסף להקלה הכללית כלומר עד שני ציונים בקורסי הקיץ)

 

בתפילה לשובכם המהיר לקמפוס בבריאות שלמה ובהצלחה לכולם,

המזכירות האקדמית

חזרת ממילואים? ההרשמה למרתונים החלה

לפרטים נוספים, ראו קישור לאתר המרתונים של הדיקנאט

שימו לב,

סטודנטים ששירתו במילואים 21 ימים ועד 29 ימים במהלך הסמסטר זכאים למרתון אחד ללא תשלום בסמסטר א'.

סטודנטים ששירתו במילואים 30 ימים ועד 39 ימים במהלך הסמסטר זכאים לשני מרתונים ללא תשלום בסמסטר א'.

סטודנטים ששירתו במילואים 40 ימים ומעלה במהלך הסמסטר זכאים לשלושה מרתונים ללא תשלום בסמסטר א'.

בהצלחה בבחינות,

דיקנאט הסטודנטים  

הוחלט לדחות את מועד סגירת התארים לטקס תשפ"ד, לתאריך ה-31.03.2024.