מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תכנית דקלים למצטיינים

מסלול מהיר לתואר שני

תוכנית מצטיינים - "דקלים" - לקראת תואר שני במדעי הטבע באוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

הפקולטה למדעי הטבע מובילה ומקדמת את המחקר בתחומי מדעי הטבע: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה,
מדעי החיים ומדעי כדור הארץ והסביבה.

מטרת התוכנית היא לתת כלים לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון ולשלבם במחקר, לקראת לימודים לתארים מתקדמים.
כמו כן, החשיפה לפעילות מחקרית, במהלך לימודי תואר ראשון, תוך הצטרפות לקבוצות מחקר של חברי סגל בפקולטה,
תקדם את הפעילות המחקרית בפקולטה למדעי הטבע.

SubBanner170.jpg

משתתף בתוכנית יוכל לסיים תואר ראשון ותואר שני במשך 9 סמסטרים.

התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, הלומדים בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ונמצאים בשנת
הלימודים השנייה או השלישית לתואר הראשון בתוכנית תלת שנתית, או בשנת הלימודים השלישית או הרביעית לתואר
ראשון בתוכנית ארבע שנתית.

המחקר שיבוצע, יוכל להוות בסיס למחקר העתידי בתואר השני. תלמידים שימשיכו לתואר שני יוכלו להשלים את עבודת המחקר
הדרושה ולסיים את לימודיהם בשלושה סמסטרים.

התוכנית מאפשרת להירשם לקורסים לתואר שני במהלך לימודי התואר הראשון ולהתקבל לתואר שני.

המשך השתתפות בתוכנית מותנת בקבלת אישור זכאות לתואר ראשון, בתום שנה/ות הלימוד התקניות של התואר הראשון

מועמדים שיתקבלו לתוכנית יקבלו מלגת הצטיינות שנתית לקראת התואר השני. מקבלי מלגת ההצטיינות שלא יסיימו תואר שני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יידרשו להחזיר את המלגה.


הגשת מועמדות לקבלה לתוכנית תתבצע על-פי קול קורא באתר הפקולטה למדעי הטבע לקראת כל סמסטר.

לפרטים ומידע נוסף על תוכנית זו יש לפנות לאחת ממחלקות מדעי הטבע.