מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רוקחות קלינית-קהילתית וניהול רגולטורי

קמפוס
באר שבע
תקופת לימוד
2 שנים
תואר מוענק
.M.Sc ברוקחות קלינית-קהילתית וניהול רגולטורי

הרישום סגור

הרשמה ללימודים
עקבו אחרי העדכונים לגבי מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד
clock הרישום סגור

מלגות מחקר

המלגות לתארים מתקדמים עשויות להגיע לכדי כיסוי שכר לימוד מלא ובחלק ממסלולי הלימוד קיימת גם מלגת מחייה שתאפשר לך להשקיע זמנך בלימודים ובמחקר. פרטים בנושא מלגות אפשר לברר בקישור