מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הרישום פתוח

רוקחות קלינית-קהילתית וניהול רגולטורי

קמפוס
באר שבע
תקופת לימוד
2 שנים
תואר מוענק
.M.Sc ברוקחות קלינית-קהילתית וניהול רגולטורי

הרישום פתוח

הרשמה ללימודים
רישום פתוח יכול להתייחס רק לחלק ממסלולי הלימוד בתואר ולא לכולם. פירוט מלא בטאב "דרישות הרשמה"
clock-white-image הרישום פתוח

מלגות מחקר

המלגות לתארים מתקדמים עשויות להגיע לכדי כיסוי שכר לימוד מלא ובחלק ממסלולי הלימוד קיימת גם מלגת מחייה שתאפשר לך להשקיע זמנך בלימודים ובמחקר. פרטים בנושא מלגות אפשר לברר בקישור