מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

קורס הכנה במתמטיקה לקראת המכינה

מי צריכים קורס הכנה/ ריענון במתמטיקה?

למועמדים ומועמדות שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המתמטיקה וניגשים לבחינת כניסה, מומלץ לבצע קורס ריענון והכנה במתמטיקה.

קורס זה מומלץ גם לסטודנטיות וסטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה במתמטיקה ומעוניינים לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה.

מועמד שמעוניין להירשם לקורס, חייב להיות רשום לאחד ממסלולי המכינה המתקיימים בשנת הלימודים תשפ"ה אחרת לא תאושר בקשתו לקורס קיץ ריענון במתמטיקה.

מועד הקורס הקרוב

הקורס יתקיים בין התאריכים 25.7.2024 ועד 25.8.2024.

 

מערכת שעות  - לחצו כאן

 

לקריאת תוכנית הקורס

לימודים מרחוק, בחינה מקרוב

הלימודים יתקיימו במתכונת הוראה מרחוק (זום).

הבחינה תתקיים בקמפוס (בכיתה).

הנוכחות בקורס מומלצת ותעזור להצלחה בבחינה.

הרישום לקורס 

הרישום לקורס ייפתח ביום 11.2.2024 ויימשך עד 24.7.2024

הרישום מתבצע בשני שלבים: רישום לתכנית ולאחר מכן רישום לקורס. להלן הסבר:

1. רישום לאוניברסיטה - יש להיכנס למערכת הרישום

במערכת הרישום, יש לבחור באפשרות קדם אקדמי, ולאחר מכן לבחור סמסטר קיץ תשפ"ד.

 ניתן לחפש לפי המילה "מתמטיקה" בבחירת עדיפויות  ולמצוא את התכנית בשם "קורס הכנה במתמטיקה לקראת המכינה".

לאחר קבלתך לתכנית, תשלח אלייך הודעה לדואר האלקטרוני האישי לתשלום.

2. רישום לקורס- הרישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום שכר הלימוד לקורס. 

יש להיכנס למערכת הרישום לקורסים ולהירשם לקורס מספר 506.5.003.

הלומדים בקורס אינם נדרשים להירשם לבחינות שמתקיימות בתאריך 28.8.24 וה-18.9.24, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.

עלות הקורס

1,400 ש"ח + 35 ש"ח דמי אבטחה.

לתשומת ליבכם,
ההרשמה מהווה התחייבות לתשלום מלא של שכר הלימוד של הקורס, ניתן לבטל את הרישום לכל המאוחר עד ה-24.7.2024. בקשת ביטול חובה לשלוח לרכזת הסטודנטים במכינה studpre1@bgu.ac.il. במידה ולא תתקבל בקשת ביטול עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס גם אם הסיבה לביטול היא ציון עובר בבחינה שהתקיימה ב-15.7.2024.