מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

העלאת תמונה לתעודת סטודנט

ברכות לקבלתך ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב!

לקבלת תעודת סטודנט, שתשמש אותך לכל אורך שנות הלימודים באוניברסיטה, יש להעלות תמונה עדכנית. 

תעודת הסטודנט לשנת תשפ"ה

העלאת התמונה מתבצעת באמצעות מערכת מקוונת המיועדת למתקבלים ומתקבלות חדשים לשנת הלימודים תשפ"ה בלבד: 

להעלאת התמונה שלך

חשוב להעלות את התמונה בהקדם, כדי לקבל את התעודה בזמן וללא עלות

  • לאחר סגירת הקישור למערכת, הנפקת תעודה תהיה כרוכה בתשלום בסך 20 ש"ח 

הנחיות להעלאת התמונה

  • על התמונה להיות באיכות טובה ובפורמט JPG בלבד
  • על התמונה להיות מסוג תמונת פספורט: התמונה תכלול פנים מלאות, צוואר ותחילת כתפיים, המבט לכיוון המצלמה ובזווית ישרה
  • תמונות שיכילו פרטים נוספים, לא יתקבלו (צילום גוף, צילום הכולל מספר אנשים, תמונות ברזולוציה נמוכה מדי, ועוד)
  • הרקע בתמונה נדרש להיות בהיר וחלק
  • לתשומת לבך, לאחר העלאת התמונה למערכת יש להשתמש באפשרות חיתוך התמונה, כדי לבחור את החלק המתאים שיופיע בתעודה.

קבלת תעודת הסטודנט

תעודת הסטודנט תישלח לפני פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה, לכתובת שציינת במעמד ההרשמה ללימודים.

תעודת הסטודנט לסמסטר אביב תשפ"ד

מתקבלות ומתקבלים לסמסטר אביב תשפ"ד (אפריל 2024) - יש לפנות למשרד תוויות כדי להנפיק תעודה.

לשאלות ובירורים

ניתן ליצור קשר באמצעות פנייה למוקד המידע והשירות, בטלפון: 08-6461600 או במייל: rishum@bgu.ac.il

_____________________________________________________________

תעודת הסטודנט לסטודנטיות וסטודנטים ותיקים

סטודנטיות וסטודנטים ותיקים שטרם הונפקה להם תעודת סטודנט - יש לפנות למשרד תוויות כדי להנפיק תעודה. 

במקרה של צורך בהנפקת כרטיס חדש עקב אובדן או גניבה - יש לפעול בהתאם להנחיות מחלקת הביטחון. 

 

אנו מאחלים לך הצלחה רבה בלימודים!

מנהל תלמידים,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב