מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

רישום לקורסים

הרישום לקורסים מתבצע באופן מדורג, על פי פקולטה, מחלקה ושנת תחילת הלימודים שלך. לכל פקולטה טווח תאריכים לרישום לקורסים, ולכל סטודנטית וסטודנט יש חלון זמן אישי (ימים ושעות אישיים בהם ניתן להירשם לקורסים) הנמצא בטווח התאריכים של הרישום לקורסים בפקולטה הרלוונטית.

לאתר ההרשמה לקורסים >>

בכל בעיה הקשורה לרישום לקורסים, מקומות בקורסים, קורסים סגורים, חלונות זמן וכו' יש לפנות למחלקה המתאימה.

​הרישום לקורסים מתאפשר לסטודנטים שהסדירו את תשלום מקדמת שכר הלימוד.

מערכת סימולציה לרישום לקורסים 

לקראת הרישום לקורסים בתחילת שנה אקדמית, תיפתח מערכת סימולציה המאפשרת התנסות מקדימה בתהליך הרישום לקורסים.

הכרות עם המערכת תקל מאוד על הרישום לקורסים בזמן אמת, ולכן מומלץ להיכנס למערכת ולתרגל חיפוש קורס, רישום וכו'.

למערכת הסימולציה >> | שימו לב: המערכת סגורה בשלב זה (מרץ 2024). עדכון יפורסם באתר כאשר המערכת תיפתח לקראת שנת הלימודים תשפ"ה.

הסברים והדרכות למתקבלים ומתקבלות על מערכת הרישום לקורסים
חדשים פה? arrow-uniq
המדריך לרישום לקורסים
Courses Registration New 5

מידע נוסף על הרישום לקורסים לסמסטר ב' - תשפ"ד

בהתאם לנוהלי הפקולטות

פקולט​ה תא​ריכי רישום לקורסים
תואר שני

תואר שני למכון לחקר המדבר

כולל התכנית הבין-לאומית ללימודי ישראל ע"ש וודמן-שלר, מכון ב"ג לחקר ישראל והמכונים לחקר המדבר

4.3.2024

מדעי הבריאות

2-4.4.2024
כל הפקולטות (למעט מדעי הבריאות) 25-26.4.2024
תואר ראשון​
הפקולטה​ למדעי הבריאות 2-4.4.2024
הפקולטה למדעי הרוח והחברה 7-9.4.2024
הפקולטה למדעי הטבע

27-28.3.2024

31.3.2024

1.4.2024

10-11.4.2024

הפקולטה למדעי ההנדסה

27-28.3.2024

31.3.2024

1.4.2024

10-11.4.2024

14.4.2024

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר 7-9.4.2024
לימודים בין-תחומיים

27-28.3.2024

31.3.2024

1.4.2024

10-11.4.2024

קמפוס אילת 2-4.4.2024
המרכז ללימודים קדם אקדמיים

נתיב לאקדמיה:

10-11.3.2024

מכינה להנדסה, שער לאקדמיה, עולים לאקדמיה: 

15-16.4.2024

שומע חופשי (לסגל אב"ג)

30.04.2024 - 12.05.2024

בהתאם לנו​הלי הפקולטות

​תקופת השינויים בכל הפקולטות (תואר ראשון ושני) תתקיים בין התאריכים: 30.4.2024 ועד 12.5.2024 (עד השעה 13:00).

​עבור מכינה, שער לאקדמיה, נתיב לאקדמיה,עולים לאקדמיה - תקופת השינויים תתקיים בין התאריכים 7.4.2024 ועד 30.4.2024

נתיג לאקדמיה מחזור 2024-2, תקופת השינויים תתקיים בין 28.3.2024 ועד 4.4.2024

  • סטודנטיות וסטודנטים חדשים - הנכנסים לאתר זה בפעם הראשונה יקלידו את פרטי ההזדהות שקיבלו בעת ההרשמה לאוניברסיטה. אם שכחתם את פרטי ההזדהות ומחקתם את הפרטים מהודעת הדוא"ל שקיבלתם ניתן לשחזרם.

  • סטודנטיות וסטודנטים ותיקים - שנכנסו לאתר זה לפחות פעם אחת ובידם שם משתמש וסיסמה מוזמנים להמשיך היישר להרשמה.

יש אפשרות להגיע עם תעודה מזהה לחדר מספר 1 בבניין 58 - מדור תמיכת מחשוב ושם יסייעו לכם בנושא פרטי ההרשאה.

שעות פעילות המדור: ימים א' עד ה' בין השעות 08:00-16:00,