מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Pilots Mobile Background

מלגות לחיילים בשירות חובה או קבע

​​​​​תואר שני מחקרי
section-bottom

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מהווה גורם מרכזי במהלך ההיסטורי של מעבר יחידות העילית של צה"ל לנגב. תלמידי מחקר בתחומי היי-טק מגוונים יתרמו למחקר פורץ דרך הנערך באוניברסיטה ולאקו-סיסטם שנוצר בפארק התעשיות המתקדמות כתוצאה משיתוף הפעולה עם החברות הרב לאומיות המאכלסות אותו. 

אנו מציעים לימודים ומחקר ברמה גבוהה בסביבה דינמית, צעירה וחדשנית המשלבת לימודים אקדמיים והתמחות במגוון מסלולי לימוד. 

התחשבות מלאה: חיילים בשירות קבע שיצאו ללימודים מלאים ושנקראו לפעילות מבצעית במהלך הלימודים זכאים​ להטבות של חיילי מילואים. 

להטבות חיילי מילואים

פטור משכר לימוד לחיילים בשירות חובה או קבע

משרתים בשירות חובה או קבע שיחלו את לימודיהם לתואר שני במסלול מחקרי ייהנו ממלגת שכר לימוד מלאה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

המלגה תוענק למשרתים בשירות חובה שילמדו לתואר שני במסלול מחקרי וכן למשרתים בשירות קבע שילמדו לתואר שני במסלול מחקרי אשר סיימו בהצלחה את לימודיהם באחת מהתכניות הבאות: תלפיות; פסגות; ארזים; חבצלות; ברקים.

תחומי הלימוד שיזכו את המשרתים במלגה -

 • לימודי תואר שני במסלול מחקרי בפקולטה למדעי ההנדסה
 • לימודי תואר שני במסלול מחקרי בפקולטה למדעי הטבע
 • לימודי תואר שני במסלול מחקרי במחלקה ללימודי המזרח התיכון

קריטריונים לקבלת הזכאות:

 1. סיום לימודים לתואר שני במסלול מחקרי במחלקות הר"מ בהצלחה.
 2. במקרה של הפסקת לימודים, מכל סיבה שהיא, או השלמת תואר שלא במסלול מחקרי, יחויב הסטודנט בהחזר מלוא מלגת שכר הלימוד.

גובה המלגה:
מלגת שכר לימוד תהיה בהתאם להיקף הלימודים לתואר וגובה שכר לימוד הנורמטיבי ולא יותר מ- 200 אחוז.

למידע נוסף על פטור משכ"ל לתואר שני ניתן לפנות לדוא"ל או בטלפון 08-6477711 

תואר שני ייחודי לבוגרי תלפיות

​מטרת המסלול: לאפשר לבוגרי תלפיות להשתלב בתוכנית לתואר שני בפקולטה להנדסה.

​קבלה:​

 • לתוכנית הלימודים יוכלו להתקבל רק תלמידים אשר סיימו בהצלחה את מסלול לימודיהם במסגרת תוכנית תלפיות.
 • התלמידים יוכלו להתקבל לכל אחת ממחלקות הפקולטה, ללא דרישות למקצועות קדם.

​נהלי התוכנית:​

 • חבר סגל אחראי לתוכנית זו ומלווה את התלמידים לאורך כל מהלך לימודיהם בתואר השני.
 • חבר ה​סגל הממונה ייעץ ויעזור בבחירת תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד.
 • חבר הסגל הממונה יעזור באיתור חבר סגל מהפקולטה לצורך הנחיית עבודת התזה.
 • התואר השני יינתן במסגרת המחלקה בה ביצע התלמיד את עבודת התזה.
 • מעבר לכך על התלמיד במסלול זה יחולו כל התקנות של הפקולטה בתוכנית הלימודים הרגילה לתואר שני.
אולי יעניין אותך גם
BGDAY2022 102;

כל תוכניות הלימודים שאפשר לשלב בזמן השירות

Adayinaweek;

תוכניות לתואר שני מרוכזות ביום בשבוע