מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

קרן הישג  - קמפוס אילת

בוגרי.ות שירות צבאי ולאומי | קידום אוכלוסיות

רישום סגור

 חיילים משוחררים ששרתו כחיילים בודדים.  גובה המלגה 10,000 ₪ שנתי לטובת שכ"ל ו-1,500 ₪ חודשי במהלך כל השנה. בקשות תתקבלנה, גם טרם הרישום לאוניברסיטה, החל מחודש מרץ ועד לתאריך 30/06. לפרטים:  טל': 03-7113100.