מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מלגת דיקן הסטודנטים - קמפוס אילת

סוציו-אקונומי | מלגות דיקן הסטודנטים

רישום סגור
מלגות סיוע לסטודנטים לתואר ראשון על בסיס סוציו-אקונומי. האוניברסיטה משתדלת לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו. הסיוע ניתן באמצעות מלגה או הלוואה. הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשה לסיוע ונקבעים על-פי הנחיות של ועדה ציבורית.​ 

מחוייבת פעילות התנדבות בתמורה למלגה, מלגות לסטודנטים המצטיינים בפעילות חברתית התנדבותית. סטודנטים לתואר ראשון המקבלים מלגה חייבים לעשות פעילות חברתית תמורת המלגה.

ההרשמה למלגות דיקנאט לשנה"ל תשפ"ג 2023/24 תיפתח ב-1 במרץ 2023.

סטודנטים ותיקים רשאים להגיש בקשה עד לתאריך 31.08.2023.​ וסטודנטים חדשים (אשר התקבלו לאונ​יברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ד) רשאים להגיש בקשה מתאריך ההודעה על קבלתם לאוניברסיטה ועד 15.10.2023.

הגשת בק​​שה מקוונת למלגה דיקן הסטודנטים  ​​»​

הגשת בק​​שה מקוונת למלגה דיקן הסטודנטים  ​​»