מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

פרס ע"ש ברטי לובנר על הצטיינות בפעילות התנדבותית

מעורבות חברתית | מנהיגות

רישום סגור

דיקן הסטודנטים, מדור סיוע כלכלי מציע לסטודנטים מצטיינים בפעילות חברתית בשנת הלימודים (לא במסגרת פעילות תמורת מלגה או שכר):

סטודנטים המצטיינים בפעילות התנדבותית, מוזמנים להציע מועמדותם לקבלת הפרס ע"ש ברטי לובנר.

את המועמדות יש להגיש בכתב, בצירוף המלצות ממקום הפעילות (לפחות המלצה אחת). יש לפרט את משך תקופת הפעילות ומספר שעות הפעילות החודשיות (אם הפעילות הינה שבועית נא לציין את מספר השעות השבועיות).

מצ"ב טופס ​​הגשת מועמדות.

*הפנייה מיועדת לסטודנטים אשר לא הציגו מועמדותם בעבר.

מועד אחרון להגשה: יפורסם בתחילת שנה"ל תשפ"ד

את טפסי המועמדות יש להגיש במדור סיוע כלכלי, דיקנאט הסטודנטים, בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, קומה 2, ימים א'-ה' בשעות 10:00-13:30

בברכה,

דליה מימון
ממונה על הסיוע הכלכלי
דיקנאט הסטודנטים
טלפון- 08-6472374  פקס- 08-6472939