מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

יום פתוח ללימודי תואר ראשון בשנת הלימודים תשפ"ה

אפשר ללמוד תואר ואפשר לחיות את התואר
06ביוני
הרשמה ליום הפתוח

מפת הקמפוס, הרשמה לאוניברסיטה ויתר קישורים שימוש

*הכניסה הינה מגיל 18 ומעלה וברישום מראש. 

נגישות ביום הפתוח

אנשים עם מוגבלויות הזקוקים להנגשות אישיות מתבקשים לפנות מבעוד מועד לאנה סולטן, מנהלת מרכז התמיכה לסטודנטים עם מוגבלויות בטלפון: 08-6428810 או במייל:keslassy@bgu.ac.il