מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תוכנית הצטיינות במחלקה ללימודי המזרח התיכון

מכינה ללימודים מתקדמים (מל"מ)

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מציעה מכינה ללימודים מתקדמים (מל"מ) המיועדת לסטודנטים וסטודנטיות יות לתואר ראשון. מטרת התכנית לעודד סטודנטים מצטיינים לרכוש ידע וכלי ניתוח בלימודי המזרח התיכון, שיאפשרו להם להפיק את המירב מלימודיהם ולהקנות להם יתרונות אקדמיים ללימודים עתידיים לתואר שני.

תנאי הקבלה: ציונים גבוהים בקורסי המחלקה (במיוחד בקורסי הפרו-סמינר) וראיון קבלה אישי. ההשתתפות בתוכנית לא מותנית בהתחייבות להמשיך ללימודי תואר שני.

הקורס נערך בשיטה שונה מדגמי ההוראה השכיחים בלימודים אקדמיים לתואר הראשון. חוויית הלימוד, המותאמת לתוכן אותו אנו מבקשים להעביר, מציגה גישה אלטרנטיבית לרכישת ידע המבוססת על עבודה עצמאית ומונחית.
אנו מבקשים להקנות ידע היסטורי תוך פיתוח ראייה חברתית-פוליטית של המזרח התיכון ומקומנו בו.
תוכן הסמינר והדרישות בו הם ברמה גבוהה. הסטודנטים/יות יידרשו לעמוד במטלות חשיבה ולימוד, להשתלב בהכנת תוכנית הקורס, לגלות יוזמה בחיפוש חומרי קריאה ודיון, ולהשתתף באופן פעיל בשיעורים.
ההשתתפות בקורס מקנה פרס כספי, תעודה, והיא תצוין בגיליון הציונים.
המשתתפים/ות יקבלו ייעוץ אישי בתכנון לימודיהם במגמה לעודד יצירת תוכנית לימודים מגוונת ולהתאימה לשאיפות הסטודנטים בהמשך דרכם. תלמידי/ות הקורס מוזמנים/ות לכל הפעילויות האקדמיות שפתוחות בפני תלמידי/ות המחקר (תארים מתקדמים) במחלקה.

מיון לתכנית נעשה בקיץ לפני פתיחת שנת הלימודים למסיימי שנה ב' במחלקה במסלול ראשי או דו-מחלקתי.​