מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תו​כנית ממת"ק

מצטייני ומצטיינות הנדסת מערכות תקשורת

החל משנה"ל תשע"א, מפעילה המחלקה להנדסת מערכות תקשורת תכנית ממת"ק: מסגרת ייחודית
למצטייני מערכות תקשורת, במטרה לאפשר למצטיינים להכיר הבטים מגוונים, מעבר לתוכנית הלימודים, הנוגעים לתחום התקשורת.
 סטודנטים מצטיינים ישולבו במסגרת אשר תכלול את המרכיבים הבאים: 
1.     פעילויות מיוחדות לסטודנטים בשיתוף גורמי אקדמיה ותעשיה.
2.     שילוב המשתתפים משנה ד' במערך ההוראה במחלקה.
3.     תעודה הוקרה שנתית מטעם המחלקה.
4.     פרסי הצטיינות (בכפוף לזמינות משאבים)

 

ההשתתפות בתוכנית היא על בסיס קריטריונים של הצטיינות אקדמית.