מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תוכנית איתן

תכנית אוניברסיטאית למצטיינים הפונה למספר מצומצם של תלמידים – בעלי כישורים גבוהים במיוחד, חשיבה עצמאית, ועניין במחקר בין-תחומי

מה תקבלו בתוכנית?

 • ​תכנון תוכנית לימודים אישית מוכוונת תחומי עניין
 • ליווי של חבר.ת סגל כחונך.ת אקדמי.ת אישי.ת
 • בלי דאגות כלכליות: מלגת שכ״ל מלאה, מלגת קיום ושריון מקום במעונות.
 • סמינר בין-תחומי מיוחד, הכולל הרצאות מפי אנשי מדע ורוח בכירים מן הארץ ומחו"ל
 • גיבוש ואירועים חברתיים במסגרת התוכנית​

איך מתקבלים לתוכנית?

הגשת מועמדות לתכנית עד לתאריך 25.05.2024, במקביל לרישום הרגיל למחלקות וללא פגיעה בקבלה למחלקות אחרות.

מדי שנה מתקבלים לכל מחזור כ-10 סטודנטים לפי הדרישות הבאות:

דרישות ציונים ונקודות זכות להגשת מועמדות:
 • ציון במבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה 690 לפחות
 • על הסטודנט ללמוד מערכת לימודים בהיקף של 17 נק"ז לפחות בכל סמסטר ובסה"כ לא פחות מ - 36 נק"ז בשנה (במשך שני סמסטרים רצופים,
  לא כולל קורסי קיץ בתשלום) ולעמוד בהצלחה בכל הדרישות האקדמיות הנגזרות מלימודים אלו.
 • ממוצע ציונים לכל שנת לימודים יהיה 90 לפחות (87 לפחות בתוכניות המשולבות) ו/או בהתאמה לדרישות המעבר של תכנית המצטיינים (בפקולטה/מחלקה הרלבנטית.
 • ממוצע ציונים לכל שנת לימודים יהיה 90 לפחות (87 לפחות בתוכניות המשולבות) ו/או בהתאמה לדרישות המעבר של תכנית המצטיינים בפקולטה/מחלקה הרלבנטית. ​ ​

הגשת המועמדות תיעשה בכתב, ותכלול שני חלקים:

בחלק הראשון אתם מתבקשים לנסח שאלת מחקר בנושא שמעניין אתכם לחקור בזמן לימודיכם, בהיקף של כשתי פסקאות. עליכם לפרט מהו העניין הרחב בשאלה שאתם מביאים, מה פערי הידע שקיימים ואיך העולם האקדמי והמדעי מנסה להתגבר עליהם.

בחלק השני נרצה לדעת מה המיומנויות, התשוקה והיכולות שאתם מביאים אתכם לחקר הנושא הזה, מהו הערך המוסף האקדמי שתכנית איתן נותנת בעיניכם בדרך להתמודדות עם הנושא הנבחר, מה עשיתם בעבר שקשור לכך ואיך אתם מתכננים להתקדם בקשר לנושא הזה במהלך לימודיכם.

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון בתחילת חודש יוני.

דרישות הפקולטות לתלמידי תכנית איתן למצטיינים

בפקולטות המציעות את תכנית איתן למצטיינים, ישנן דרישות שונות לתלמידיה במשך שנות הלימוד.
הדרישות הן לגבי ציוני הסטודנטים, הקורסים שעליהם להירשם, נק״ז שעליהם לצבור ועוד.

קראו על דרישות הפקולטה שמעניינת אותכם

Property 1=Icon Subject, Property 2=Engineer
הפקולטה למדעי ההנדסה
Property 1=Icon Subject, Property 2=Art
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
Property 1=Icon Subject, Property 2=Cactus
הפקולטה למדעי הטבע / מדעי הבריאות
Property 1=Icon Subject, Property 2=Book
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

שאלות ותשובות

נא להגיש מועמדות באימייל לרכזת התוכנית גב' לימור כליפה: chalifal@bgu.ac.il, טלפון: 08-6472036.

הגשת המועמדות תיעשה בכתב, ותכלול שני חלקים: בחלק הראשון אתם מתבקשים לנסח שאלת מחקר בנושא שמעניין אתכם לחקור בזמן לימודיכם, בהיקף של כשתי פסקאות. עליכם לפרט מהו העניין הרחב בשאלה שאתם מביאים, מה פערי הידע שקיימים ואיך העולם האקדמי והמדעי מנסה להתגבר עליהם. בחלק השני נרצה לדעת מה המיומנויות, התשוקה והיכולות שאתם מביאים אתכם לחקר הנושא הזה, מהו הערך המוסף האקדמי שתכנית איתן נותנת בעיניכם בדרך להתמודדות עם הנושא הנבחר, מה עשיתם בעבר שקשור לכך ואיך אתם מתכננים להתקדם בקשר לנושא הזה במהלך לימודיכם.

ניתן להגיש מועמדות לתכנית עד לתאריך 25.5

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון בתחילת חודש יוני

לידיעה: הגשת מועמדות לתכנית חייבת להיעשות במקביל לרישום הרגיל למחלקות, ואינה פוגעת בקבלתך למחלקות אחרות.

למעוניינים, התכנית מסייעת להאיץ לתואר שני ב- 4-5 שנים (תלוי בפקולטה). היות שהתוכנית חותרת למצוינות מחקרית בינתחומית, היעד אליו היא מוליכה את משתתפיה הוא עבודת מחקר (תזה) שניתן לעשות רק בתואר שני.

 

כל תלמידי איתן מסיימים בכל מקרה עם תואר ראשון במחלקת האם אליה נרשמו ובה למדו את עיקר לימודיהם. ניתן לקבל את ההחלטה לגבי המשך לתואר שני, מואץ או לא, בשנה ב' או ג'. תכנית איתן תסייע לך להגשים את המטרה בה בחרת.

צוות ההיגוי ישקול מועמדויות שהוגשו על ידי סטודנטים בשנה א', שהוכיחו מצוינות אקדמית ובהמלצת מרצה.​