מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

תוכנית "אשלים" למצטיינים לתואר ראשון במדעי הטבע

להלן עיקרי התוכנית:


1. מתן גמישות בהרכבת תוכנית הלימודים בהיקף של עד 30 נק"ז במקום קורסי בחירה בלבד, ובהתאם לבחירת הסטודנט מכל תחום באוניברסיטה. קורסים אלו ייקבעו לאחר התייעצות עם מרכז התוכנית במחלקה ובאישור יו"ר ועדת ההוראה המחלקתי.

2. מנחה אישי (בהתאם למחלקה, פירוט בטבלה שלעיל): לתלמיד בתוכנית ימונה מנחה אישי מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה אליה התקבל.

3. המשך השתתפות בתוכנית "אשלים" מותנה ברמת הישגים גבוהה בפקולטה למדעי הטבע, דהיינו בין 15% בעלי הציונים הגבוהים (36 נק"ז לפחות בשנה) ובתנאים נוספים המוגדרים ברמת המחלקה בהתאם למתווה שנקבע ומפורט בטבלה שלעיל.​

4. השתתפות חובה בהרצאות התוכנית המתקיימות במהלך השנה.

בהמשך לימודיהם יוכלו הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים האוניברסיטאיים להצטיינות לזכות בפרסי לימודים לתלמידים מצטיינים.

טופס בקשה לאישור קורסי בחירה במסגרת תכנית "אשלים" לתלמידים מצטיינים​​
לתכנית ההרצאות לחץ כ​אן​

מרכזי תכנית "אשלים" במחלקות הפקולטה למדעי הטבע:

המחלקה שם האחראי מס' טלפון דוא"ל
מתמטיקה​ ד"ר אלי שמוביץ 
08-6461612  
shamovic@bgu.ac.il
מדעי המחשב פרופ' רונן ברפמן 08-6428041 brafman@cs.bgu.ac.il
פיסיקה פרופ' משה שכטר 08-6472131 smoshe@bgu.ac.il
כימיה פרופ' ברק עקביוב 
074-7795477
akabayov@bgu.ac.il
מדעי החיים פרופ' דן מישמר 
08-6461355 
dmishmar@bgu.ac.il
מדעי כדור הארץ והסביבה פרופ' רועי גרנות  08-6477509 rgranot@bgu.ac.il