מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

קהילת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב כולה מייחלת לשובם של שני בוגרי האוניברסיטה שנחטפו

סשה (אלכס) טרופנוב

אבינתן אור

מחבקים ומחזקים את חברות הסגל שבני משפחתן נחטפו