מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

רישום לקורסים

הרישום לקורסים מתבצע באופן מדורג, על פי פקולטה, מחלקה ושנת הלימודים אותה הנך מתחיל.ה. לכל סטודנט.ית חלון זמן אישי (ימים ושעות אישיים בהם ניתן להירשם לקורסים) הנמצא בטווח התאריכים של הרישום לקורסים בפקולטה הרלוונטית.

לאתר ההרשמה לקורסים >>

בכל בעיה הקשורה לרישום לקורסים, מקומות בקורסים, קורסים סגורים, חלונות זמן וכו' יש לפנות למחלקה המתאימה.

​הרישום לקורסים מתאפשר לסטודנטים שהסדירו את תשלום מקדמת שכר הלימוד.

מערכת סימולציה לרישום לקורסים

לקראת הרישום לקורסים, רצ"ב קישור למערכת סימולציה המאפשרת התנסות מקדימה בתהליך הרישום לקורסים.

הכרות עם המערכת תקל מאוד על הרישום לקורסים בזמן אמת, ולכן מומלץ להיכנס למערכת ולתרגל חיפוש קורס, רישום וכו'.

המערכת תהיה פתוחה עד ה–27.08.2023.

למערכת הסימולציה >>

הסברים והדרכות למתקבלים ומתקבלות על מערכת הרישום לקורסים
חדשים פה? arrow-uniq
המדריך לרישום לקורסים
Courses Registration New 5

מידע נוסף על הרישום לקורסים לסמסטר א' - תשפ"ד

בהתאם לנוהלי הפקולטות

פקולט​ה תא​ריכי רישום לקורסים
תואר שני
הפקולטה למדעי הטבע + הפקולטה למדעי ההנדסה 28-30.08.2023​
הפקולטה למדעי הרוח והחברה + הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר + הפקולטה​ למדעי הבריאות + המכונים לחקר המדבר 12-14.09.2023
תואר ראשון​
הפקולטה​ למדעי הבריאות ​04.09.2023
06.09.2023
10.09.2023
בית ספר לרפואה ע"ש גולדמן 13.09.023
הפקולטה למדעי הרוח והחברה 19-21.09.2023
הפקולטה למדעי הטבע ​04.09.2023
06.09.2023
10.09.2023
הפקולטה למדעי ההנדסה 03.09.2023
05.09.2023
07.09.2023
11.09.2023
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר 19-21.09.2023
​המחלקה ללימודים רב־תחומיים ​04.09.2023
06.09.2023
10.09.2023
קמפוס אילת 27-28.09.2023
המרכז ללימודים קדם אקדמיים נתיב לאקדמיה: 10-11.09.2023
רישום מאוחר לנתיב: 11.10.2023
מכינה: 19-20.09.2023
שער לאקדמיה: 10-11.10.2023
עולים לאקדמיה:08-09.10.2023 

בהתאם לנו​הלי הפקולטות

​תקופת השינויים בכל הפקולטות (תואר ראשון ושני) תתקיים בין התאריכים: 15-29.10.2023 (עד השעה 13:00).

​מכינה, שער לאקדמיה, נתיב לאקדמיה,עולים לאקדמיה: 15-19.10.2023

  • סטודנטיות וסטודנטים חדשים - הנכנסים לאתר זה בפעם הראשונה יקלידו את פרטי ההזדהות שקיבלו בעת ההרשמה לאוניברסיטה. אם שכחתם את פרטי ההזדהות ומחקתם את הפרטים מהודעת הדוא"ל שקיבלתם ניתן לשחזרם.

  • סטודנטיות וסטודנטים ותיקים - שנכנסו לאתר זה לפחות פעם אחת ובידם שם משתמש וסיסמה מוזמנים להמשיך היישר להרשמה.

יש אפשרות להגיע עם תעודה מזהה לחדר מספר 1 בבניין 58 - מדור תמיכת מחשוב ושם יסייעו לכם בנושא פרטי ההרשאה.

שעות פעילות המדור: ימים א' עד ה' בין השעות 08:00-16:00,