מה תרצו לחפש?

מלגת  Ros​man

סוציו-אקונומי

רישום פתוח עד 15/08/2023

מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר ראשון, במקצועות ההנדסה והמדעים. שירות צבאי חובה, המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר.

מלגה זו מממנת שכ"ל מלא + מעונות + מלגת מחייה באותה שנה בה הגישו את הבקשה למלגה.

המלגה לתלמידי ותלמידות קמפוס באר שבע וקמפוס אילת.