מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

הנחיות לקראת זיכוי דירה

 1. נקה ושטוף את החדר והדירה.
 2. במידה ונעשו חורים בקיר הקפד לסתום אותם (חומר תיקון ניתן לקבל אצל אב הבית).
 3. במידה והקירות לוכלכו - נא לסייד או לנקות.
 4. במידה והודבקו על הדלתות מדבקות - יש להסירן.
 5. כל חפץ או ריהוט שהבאת יש לפנות. לא תתקבל תלונה או הערה לאחר הזיכוי.
 6. נקה את הארון.
 7. פנה ונגב את שולחן הכתיבה + מדפי הספרים.
 8. בגמר ניקיון החדר יש להקפיד ולנקות את שטחי הציבור בדירה: - גם אם נשארים בדירה דיירים אחריך מטבח-הקפד שארון המטבח, השיש, החרסינות והכיורים יהיו נקיים. הקפד על ניקיון המקרר והכיריים (הוצא מהמקרר מצרכים ומזון השייכים לך). הקפד שהשירותים והמקלחת יהיו נקיים.
 9. מידה ואתה האחרון שיוצא מהדירה, הקפד לסגור דלתות, חלונות ותריסים. נתק את המקרר מהחשמל ודאג להפשרתו וניקיונו, כבה את האורות וסגור את ברז הגז בצאתך.
 10. אסוף ופנה את הזבל והפסולת, וזרוק לפחי האשפה.
 11. במידה וגילית תקלות בנושא חשמל, ביוב, שרברבות וכו', הודע לאב הבית.