מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חג פורים שמח!

חג שמח!
07במרץ

​​ביום שלישי, 7/3/2022, י"ד באדר תשפ"ג,

חברי וחברות הסגל המנהלי והטכני נמצאים בפגרה לרגל חג הפורים ומשרדי האוניברסיטה סגורים.