מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חלופה לציון הכמותי בפסיכומטרי

קמפוס
באר שבע
תקופת לימוד
חודש