מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

נוהלי הזמנה ורישום לדירות האירוח

יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח למייל - megurim@bgu.ac.il

טופס הרשמה ->

* ישנם 2 סוגי תשלום, בהתאם לתקופת השהות של האורח:

  • תשלום לחודש/ חלק ממנו - 2,700 ₪ ליחיד.
  • תשלום חלקי המתייחס לתקופה של עד 15 ימים - 1,350 ₪ ליחיד.

תקופת השהות תהיה חודשיים מלאים לכל הפחות. לא תינתן האופציה לשלם באופן יחסי בהתאם לכמות הימים. המגורים מותנים באישור המדור ובזמינות הדירות על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.