Home PageJournal ArticlesConferencesReserachTeaching

Activities CurriculumAwardsGalleryפרסומים בעברית

 

 

 

 

פרופ' משה ברק

 

פרסומים נבחרים בעברית

 

מאמרים בכתבי עת

 

ברק מ. ופלג, ר. (1998). מחינוך מקצועי לחינוך טכנולוגי: מהותו, נחיצותו ויוקרתו של החינוך הטכנולוגי בעיני תלמידים, עיונים בחינוך, (2)3, 111-114.

ברק, מ. פלג, ר. ואברהמי, מ. (2000). החינוך המדעי-טכנולוגי כמוקד התחדשות של בית הספר הערבי-דרוזי בישראל, עיונים בחינוך, (2)4 , 51-76.

 

יורם הרפז, ראיון עם משה ברק ב "הד החינוך כתב עת של הסתדרות המורים, גיליון פברואר 2014    pdf

 

מאמרים בכנסים ישראליים

 

דופלט, י., ברק, מ. וארנון, ע.(1998). חשיבה יצירתית, לימוד טכנולוגיה ומולטימדיה, הכנס הישראלי למחשבים בחינוך (מו"ח), תל אביב, יולי 1-2.

ברק, מ. ודופלט, י. (2000). חשיבה יצירתית, לימוד מבוסס-פרויקטים והערכת פורטפוליו, כנס האגודה הישראלית לחקר החיינוך (איל"ה) מספר 12, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, אוקטובר, 25-26.

ברק, מ. (2002). לימוד אלקטרוניקה סביב פרויקטים ופיתוח כישורים אינטלקטואליים גבוהים, כנס האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה) מספר 13, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, אוקטובר,  2-3.

ברק, מ. (2002). חשיבה המצאתית שיטתית בפתרון בעיות ופיתוח מוצרים חדשים – השלכות מהתעשייה לחינוך, כנס האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה) מספר 13, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, אוקטובר,  2-3.

ניטצקי, א. וברק, מ. (2004). למידת נושא מדעי-טכנולוגי בשיעור מתוקשב ברשת: מהתיאוריה למציאות, כנס האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה) מספר 14, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, אוקטובר,  12.

מסיקה, פ. וברק, מ. (2004). הערכת תכנית "ניצני עתידים" לקידום מצוינות בלימודי מדעים בפריפריה – חקר מקרה, כנס האגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה) מספר 14, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, אוקטובר, 12.

ברק, מ. (2005). פרויקטים כדרך למידה, סמינר ליווי פרוייקטים ועבודות גמר, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, ירושלים.