חטיבת לימודים במדעי הגיאולוגיה והסביבה שנתון תשע"ח
תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים
מספר המקצוע שם המקצוע מספר נקודות מספר המקצוע שם המקצוע מספר נקודות
  סמסטר א'     סמסטר ב'  
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 4.25 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 3.5
206-11134  מינרלים וסלעים בשדה 0.75 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2
  סה"כ 5   סה"כ 5.5
           
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2.5 206-12031 מבוא לאוקיאנוגרפיה סביבתית 3
206-12181 סדימנטולוגיה 3 206-12191 מבוא לגיאוכימיה  3
206-12284 סיור נגב 1      
  סה"כ 6.5   סה"כ 6
  סמסטר ג'     סמסטר ד'  
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2.5 206-13091 טקטוניקת הלוחות 2.5
  סה"כ 2.5   סה"כ 2.5
             סה"כ נק"ז חובה 28
קורסי קדם נדרשים בתואר לקורסי חובה או/ו בחירה (באישור יו"ר ועדת הוראה ניתן להכיר בקורסים חליפיים באותו נושא):      
  סמסטר סתיו     סמסטר אביב  
 201-19141 חדו"א ג'  1 5 203-11331 פיסיקה 1ג' 4
201-19281 אלגברה ליניארית ג' 3.5 204-11621 מבוא לכימיה פיסיקלית 1 3
 204-15081 כימיה כללית ואנליטית 5.5 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 2