הפקולטה למדעי הטבע - המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה
רשימת מקצועות קורסי חובה ( ü  ),  בחירה במגמה (0),   בחירה במחלקה (-)  בכל המגמות והמסלולים
מספר מקצוע  שם מקצוע  היקף המקצוע מס' נק' ניתן  בסמ' מקצועות קדם
מקצוע מקביל *
גיאולוגיה
דינמית
סביבתית
והידרו -
גיאולוגיה
הנדסית ביולוגיה גיאולוגיה
ומחשבים
מסלול
משולב
גיאולוגיה
ומדעי
המחשב   
מסלול
משולב
גיאולוגיה
ומדעי
החיים 
מסלול משולב גיאולוגיה והנדסת בניין מחלקה
ראשית
חטיבה
ה' ת' מ' סר'
 206-11031 מבוא למינרלים וסלעים 2 1 2 3 4.25  סתיו              P P P P P P P P P P
 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית 2  - 2 2 3.50 אביב  206-11031 P P P P P P P P P P
 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית  - 2  -  -  1.00 סתיו   P P P P P P P P P  
 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה 2 - - - 2.00 אביב P P P P P P P P P P
 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה  #    -    -    -   3 0.75 סתיו 206-11031* P P P P P P P P P P
206-11151 מבוא למאובנים 2 - 2 1 3.25 אביב 206-11121* 0 - - P - - ü      
 206-12031 מבוא לאוקיאנוגרפיה סביבתית 3
שו"ת
- - - 3.00 אביב   - P - - - - ü   P P
 206-12041 סטרטיגרפיה 2 - - - 2.00 אביב
206-12181
P P P P P P P P P  
 206-12071 מבוא לגיאומכניקה 2 1  - - 2.50 סתיו 203-11331 P P P P P P P   P P
206-12093 מעבדה בהנדסת קרקע - - 2 - 1.00 סתיו 206-12071* - - P - - - -      
 206-12121 פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית 2 - 2 1 3.25 אביב 204-11621, 206-12181 206-12241 P P P P P P P P P  
206-12174 גיאומכניקה בשדה - סיור - - - 2 0.50 סתיו 206-12071* 0 - P - - - - P    
 206-12181 סדימנטולוגיה 2 2 - - 3.00 סתיו 206-11031 ,206-11041, 206-11121 P P P P P P P P P P
206-12191 מבוא לגיאוכימיה 3 - - - 3.00 אביב 204-11621, 206-11041 P P P P P P P P P P
 206-12241 מינרלוגיה 2 - 2  - 3.00 סתיו 206-11031, 206-11041, 206-11051, 206-11134 P P P P P P P P P  
206-12251 מיפוי 3 - - 6 4.50 אביב 206-12181 P P P P P P P P P  
206-12261 גיאולוגיה של ארץ ישראל 2 -   - - 2.00 אביב 206-11041, 206-12121 P P P P P P P P P  
 206-12284 סיור נגב  -    -    -   4 1.00 סתיו 206-11041, 206-12181* P P P P P P P P P P
 206-12301 שיטות אינסטרומנטליות בגיאוכימיה סביבתית 2 - -  -   2.00 סתיו 204-11543, 204-11611 - 0 0  - - - -      
 206-12311 גיאולוגיה סטרוקטורלית 2 2 - 2 3.50 סתיו 201-19141/201-19711/ 201-12361,
203-1
1331/203-11391, 206-11041
P P P P P P P P P  
 206-12341 תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה 1 2 - - 2.00 אביב 201-19281 P P P P P P P   P  
206-13041 מבוא לגיאופיסיקה 2 1 - - 2.50 סתיו 203-11331/203-11391, 206-11041,
206-1
2341/371-11681
P P P P P P P P P P
206-13091 טקטוניקת הלוחות 2 1 - - 2.50 אביב 206-13041 P P P P P P P P P P
 206-13131 סדימנטולוגיה מתקדמת 2 - 2 - 3.00 סתיו 206-12041, 206-12181 0 0  -  - -  - -      
 206-13304
סיור גליל-גולן-בקע
 -    -    -   5 1.25 סתיו 206-11041, 206-12121, 206-12181 P 0 0 - - - -      
 206-13391 מבוא להידרוגיאולוגיה של מי תהום 2 1 - - 2.50 אביב   P P P P P P P   P  
 206-13531 סמינר תלמידים 2 - - - 2.00 אביב   P P P P P P P   P  
206-13651 מבוא לדינמיקה של האטמוספירה והים 2 - - - 2.00 סתיו 201-19141,203-11331 0 P - - - - -   P  
 206-13691 פרויקט מחקר  4 - -  - 4.00 סתיו, אביב, קיץ   0 או - 0 או - 0 או - - - - -      
206-13733 ספקטרומטרית בליעה אטומית - - 1 - 0.50 סתיו   0 0 - - - - -      
206-13831 שיטות בפליאוביולוגיה אבולציונית 2 - - - 2.00 סתיו 206-11121 - - - - - - P      
 206-13891 פרויקט מחקר מורחב ³ - - -  - 8.00 סתיו, אביב, קיץ               -      
 206-13901 פרקים נבחרים בגיאולוגיה א' 2 - -  -   2.00 אביב   -  -  - -  -  -  -      
 206-13993 מעבדה במכניקה של סלעים - - 4  - 2.00 אביב 206-12071/206-17171  -  - P - - - - P    
206-17171 מבוא לגיאומכנקיה להנדסת בניין 3 1 1 - 4.00 סתיו 374-12070               P    
 206-22321 נתוח מפות (שו"ת)  2 - - - 2.00 סתיו 206-12311 0 0 -  - - - - -    
206-23781 שימוש באיזוטופים במזהמים אורגנים בסביבה  2 - - - 2.00 אביב 206-23951  - 0  -  -  -  -  -      
206-23791 סיור הר סדום ** - - - 2 0.50 סתיו 206-12311* - - - - - - - -    
206-23801 מבוא להידרולוגיה של התווך הלא רווי 2 1 - - 2.50 אביב 206-13391  - 0  - - -  -  - -    
206-23861  מנהור בסלע  2 - - 1 2.25 סתיו 206-12071/206-17171
206-2
3921
 -  - P - -  -  - P    
206-23871  יציבות מדרונות בסלעים  2 1 - 2 3.00 אביב 206-12071/206-17171
  (מומלץ)206-2
3921
 -  - 0 - -  -  - -    
206-23921 מכניקה של סלעים 2 1 - - 2.50 אביב   0 0 P - -  -  - P    
206-23951 איזוטופים יציבים ורדיואקטיביים במערכות מימיות  3 - - 1 3.25 סתיו   0 P - - -  -  -      
206-23981 מיקרוטקטוניקה 2 - - - 2.00 אביב   0  -  - - -  -  -      
206-23991 אוקיאנוגרפיה כימית 3 - - 1 3.25 אביב   0 0  - - -  -  -      
206-24071 גיאומיקרוביולוגיה 2 - - - 2.00 סתיו   - 0 - - -  -  -      
 206-24074 סיור גיאולוגי לחו"ל 1 - 2 - 5 2.25 סתיו/
אביב
  0 - - - -  -  -      
 206-24191 גיאוכימיה של מים 2 - - - 2.00 סתיו 206-12191, 206-13391 - 0  -  -  -  -  -      
206-23471 נושאים בגיאודינמיקה 2 - - - 2.00 אביב 201-19151/201-12371 0  - 0  -  -  -  - -    
206-23751 הידרולוגיה והיבטים סביבתיים של מערכות מים עיליים 2 - - 1 2.25 אביב 206-13391  - P  -  -  -  -  -      
206-24301 גיאולוגיה סטרוקטורלית למתקדמים 2 - - - 2.00 אביב   0 - - - -  -  - -    
206-24341 ההתפתחות הגיאולוגית של האגן המזרחי של הים התיכון 2 - - - 2.00 סתיו   0 - - - - - -      
206-24401 מיקרופאציס של גירים של איזור התטיס 2 2 - - 3.00 סתיו   0 - - - -  -  -      
206-24451 נוזלים בפטרולוגיה 2 - - - 2.00 אביב   0 - - - -  -  -      
206-24631 גיאוכימיה אורגנית סביבתית 2 2 - - 3.00 סתיו 204-11721 0 0  - -  -  -  -      
 206-24771 מבוא לתרמודינמיקה וקינטיקה  בתהליכים גיאולוגים    2 -   -   - 2.00 סתיו   0 0  - - -  -  -      
206-24791 פרקים נבחרים בגיאולוגיה של ישראל והמזרח הקרוב 1 - - 4 2.00 סתיו   0  -  - - -  -  -      
206-24851  מיפוי מתקדם ¤ - 2 - 6 2.50 סתיו 206-12251, 206-12311 P  - 0 - -  -  - - P  
206-25061 הנדסת מאגרי נפט וגז בתת הקרקע 2 - - - 2.00 אביב 206-26201 0 0 0      -  -      
206-25081 תנועת מומסים ומזהמים במי תהום 2 1 - - 2.50 סתיו  206-13391, 201-19141 0 0 - - - - -      
 206-25131 הוראת מדע כדור הארץ 3  -  -  - 3.00 אביב   - - - - -  -  -      
 206-25151 קביעת גיל ופליאטמפרטורות איזוטופים 2 - - - 2.00 סתיו 204-11621, 206-12191 0 0 - - -  -  -      
206-25184 מחנה מיפוי מגמתי-מטמורפי¤ - 2 - 6 2.50 סתיו 206-11031, 206-11041, 206-12121, 206-12241, 206-12251, 206-12311 P 0
-
-
-  -  -   P  
206-25191 פליאואקולוגיה 2 -  -   1 2.25 סתיו 206-11121, 206-12181 0 0  - - -  -  -      
206-25211 פטרולוגיה מגמטית 2 - 2 - 3.00 סתיו 206-12121 0  -  -  - - - -      
206-25231 סטרטיגרפיה עולמית 2 - - - 2.00 אביב 206-12041, 206-12181, 206-12311 0 0 - - - - -      
206-25261 זרימה והסעה בתווך לא רווי 2 - - - 2.00 אביב    - 0 0