ניסיון במחקר וייעוץ ארגוני – פרופ' אביעד רז

ההתמחות שלי במחקר וייעוץ ארגוני המתמקדים בתרבות ארגונית מתחילה בדוקטורט שנעשה בשנים 1995-6 בסניף יפני של ארגון אמריקאי – טוקיו דיסנילנד. פרויקט זה איבחן, בין היתר, את מאפייני ההטמעה היפנית של שיטת ניהול השירות האמריקאית של חב' דיסני, המתבססת על תרבות של ספרי הדרכה (manuals) לעובדים זמניים. הפרויקט נבחר לפרסום כספר ולהמשך מחקר באוניברסיטת הרווארד. דרך פוסט-דוקטורט בהרווארד והמשך עבודה אקדמית באוני' בן-גוריון, פיתחתי מתודולוגיה למיפוי ואבחון של תרבות ארגונית באמצעות שילוב של כלי מחקר כמותניים (שאלונים, מדידה סטטיסטית) ואיכותניים (ראיונות, תצפיות וניתוח טקסטים), ובשיתוף הנהלת ועובדי הארגון. פרויקטים המיישמים שילוב זה מוצגים במחקרים, מאמרים וספרים רבים שפרסמתי. אני ממשיך לעסוק בתרבות ארגונית ביפן ובעיקר בהתאמה והטמעה של מודלים ניהוליים מערביים ביפן ובדרום-קוריאה. אחד מספרי נבחר ב- 2004 לשמש כספר הלימוד המרכזי בקורס "תרבות ארגונית" הנלמד ומועבר במסגרת האוניברסיטה הפתוחה בכל רחבי הארץ.

במשך השנים התמקדתי במספר רב של פרויקטים הקשורים לתרבות ארגונית -- בארגונים מסוגים שונים, מצה"ל, דרך מפעל קיבוצי, מוקדי שירות לקוחות, בית-חולים, ועד לתאגיד רב-לאומי. להלן רשימה לא ממצה:

- יחד עם אנשי הסוציולוגיה הארגונית בחיל האוויר, השתתפתי באבחון של "השילוב הראוי" של נשים בקורס טיס ובסוללות נ"מ. תוצאות האבחון הובילו ללמידה ארגונית ושינוי בקריטריונים של איתור ומיון.

- אבחון של תרבות ארגונית במפעל קיבוצי מצליח, על מנת לבחון מהי האיסטרטגיה האפקטיבית ביותר לשילוב ערכים קיבוציים עם ניהול רווחי. האבחון הוביל להטמעה ויישום במסגרת של פרויקט לגיבוש עתודה ניהולית המורכבת מבני משק. 

- אבחון של אפקטיביות השילוב בין ערכי יעילות/זמינות מצד אחד, ושירותיות מצד שני, במוקדי שירות לקוחות בכמה חברות סלולר. פרויקט זה הוביל להפקת לקחים לגבי הצורך בפרקטיקות משלבות להקטנת הדיסוננס והשחיקה המתגברים עם הוותק ומועברים ב'קהילות עבודה' המתאפיינות בלמידה פריפראלית.

- פרויקט להתאמה תרבותית של שירותי בריאות (ייעוץ גנטי טרום-נישואים) לאוכלוסיה הבדואית בנגב. בפרויקט זה השתתפתי בפיתוח והטמעה של תוכנית לשינוי התנהגות נורמטיבי וערכי שכלל הדרכה, ייעוץ ומעקב בקהילה.

- פרויקט לתכנון והטמעה של הערכת ניהול מש"א גלובלי בחברות הבת של תאגיד "נטפים" וחיבור איסטרטגי לביצועי הארגון באמצעות יישום של מתודולוגיית "סרגל ביצועים מאוזן".  הוזמנתי להציג פרויקט זה בהרצאה הפותחת של הכנס השנתי לניהול מש"א בכפר המכביה, נובמבר 2007.

- הערכת הטמעה גלובלית של ניהול משתף והתוצאות הבלתי-צפויות שלו כחלק מרב-תרבותיות בארגון רב-לאומי.