מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סידור תשלומים תעודת הוראה, תוכניות נוספות ו"לא לתואר"

כל המידע שצריך לדעת על שכר לימוד, תשלומים, ופעולות תשלום באיזור האישי

תעריפים (נכון למדד 07/2023)

תעריפי שכר לימוד
15,265 ש"ח

שכר לימוד בסיסי (100%)

23,638 ש"ח

שנת השלמה לחשבונאות (שנת תש"פ)

19,081.25 ש"ח

שכר לימוד בסיסי גבוה (125%) לטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים (מימון ע"י משרד הביטחון ועוד)

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: שירותי רווחה, שירותי אבטחה,קורסי הכנה בשפה זרה וכדומה.

תעריפי שרותים נלווים וקורסי הכנה בשפה זרה יקבעו ע"י האוניברסיטה.

תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשפ"ד
448 ש"ח

שירותי רווחה

637 ש"ח

שירותי אבטחה

שיעור דמי טיפול אשראי עבור תשלום באינטרנט 0.643% מסכום העסקה

תעריפים נוספים

  • קנס לבחינה ראשונה (בעלי חוב כספי) 66 ש"ח
  • קנס לבחינה שניה (בעלי חוב כספי) 132 ש"ח
  • קנס לבחינה שלישית והלאה (בעלי חוב כספי) 264 ש"ח
  • קנס רישום מאוחר לקורסים 220 ש"ח
  • ויתור אקדמי + שורת ביטול אחת 241 ש"ח (ויתור אקדמי לא כולל שורת ביטול = 220 ש"ח)
  • כל שורה נוספת של ויתור (עד לתקרה של 63 ש"ח לטופס אחד) 21 ש"ח
  • ​מחברת סרוקה (למבטלי דמי רווחה) 5 ₪
שכ"ל מצטבר מינימלי לתואר

קבלת תואר מאוניברסיטת בן - גוריון בנגב מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחוייב בהשלמת שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו.

​אחוז שכ"ל מצטבר מינימלי ​מספר השנים התקניות ​ שם התוכנית/פקולטה
200% 3 לימודי השלמה בסיעוד ופיזיותרפיה תואר שני בכלל הפקולטות
350% 3.5 ​תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, למתקבלים החל בתשפ"א***

*** תעריף שכ"ל לתכנית בחשבונאות עשוי להשתנות בהתאם להחלטות עתידיות של המל"ג.

הגשת עבודה באיחור- תעודת הוראה

סטודנט פעיל ו/או סטודנט שסיים את לימודיו לתואר ונותר חייב מטלות אקדמיות שלא ביצע במועדן, מחוייב על כל שנת איחור ב-5% משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה השנה בה דווח האיחור.

 

קורס חוזר

חזרה על קורסים תחושב כתוספת לתוכנית הלימודים לתואר ותחוייב בתשלום נוסף.