מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

מימוש חלקי מפיקדון לתשלום שנתי מראש - מדריך לפיצול שוברים באינטרנט

מה עושים אם קיבלתי שובר תשלום שנתי לשנה הבאה, אך יש לי סכום נמוך ממנו בפיקדון?​


התהליך ניתן לביצוע פעם אחת בלבד – יש להתעדכן ביתרת הפיקדון באתר קרן חיילים משוחררים >>

השלמה לתשלום מראש איננה חובה וניתן לממש את יתרת הפיקדון בלבד. השלמה לתשלום שנתי מראש מקנה 2.5% הנחה בהתאם לנהלי האוניברסיטה המפורסמים באתר.


כיצד ממשים פיקדון בסכום נמוך מהתשלום השנתי?


1. כניסה לאזור האישי ובחירה באופציה שכר לימוד ותשלומים מקוונים:

כניסה לאזור אישי

2. בחירה באפשרות מימוש חלקי מפיקדון לתשלום שנתי מראש:

מימוש חלקי

​3. יש להזין את יתרת הפיקדון, כאשר תקרת הסכום שניתן לשלם מופיעה במסך זה. לאחר הזנת הסכום יש ללחוץ על "צור שובר".

תקרת הסכום

4. עליך לאשר את סכום הפיקדון

אישור סכום הפיקדון

5. תתקבל הודעת אישור שהפעולה בוצעה בהצלחה.

כעת נוצרו עבורך שני שוברי תשלום:

  1. שובר למימוש הפיקדון (מצגת תשלום מפיקדון קרן חיילים משוחררים נמצאת באתר​)
  2. שובר השלמה לתשלום מראש (תשלום שובר זה איננו חובה), לתשלום בכרטיס אשראי או במזומן

​תשלום השוברים

על מנת לשלם את השוברים יש לחזור לקיוסק המידע. שובר מימוש הפיקדון יופיע תחת האופציה "תשלום באמצעות פיקדון חיילים משוחררים".

אם ברצונך להשלים לתשלום שנתי מראש, ניתן להדפיס את השובר לתשלום מזומן בדואר, או לשלם בכרטיס אשראי באתר (2 השורות מעל שורת הפיקדון).

בחירת שובר

​בהצלחה!