מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מלגת מחקר בינתחומי לתואר שני מחקרי, סבב ב' לשנה"ל תשפ"ד

מחקר והוצאות מחקר

רישום פתוח עד 07/03/2024
נותרו 2 ימים להרשמה

אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

  • סטודנט או סטודנטית שהתקבלו לתואר שני מחקרי, ויהיו במעמד מן המניין לא יאוחר מתאריך 15/05/2024, או: הסטודנט או הסטודנטית בשנתם הראשונה לתואר והתקבלו למסלול המשולב לתואר שני.
  • ציון ממוצע לתואר ראשון בשליש העליון של השנתון.
  • למועמד או המועמדת שני מנחים משתי מחלקות שונות, או: במקרה שיש מנחה אחד, הוא אינו מהמחלקה אליה הסטודנט או הסטודנטית רשומים. 

גובה המלגה:

הזוכים והזוכות יקבלו 8 מנות מלגה לחודש לפחות, למשך 24 חודשים לכל היותר, ובכפוף לתקופה הנורמטיבית של התואר, לפי החלוקה הבאה:

  • 6 מנות סל (5 מהקרן + 1 מהפקולטה)
  • 2 מנות מתקציבי המנחים
  • במידה שרמת המלגות המקובלת במחלקה גבוהה מ-6 מנות בחודש, מחלקת הסטודנט או הסטודנטית תשלים את ההפרש לרמת המלגות המקובלת במחלקה, ועל פי הנהלים המקובלים במחלקה, לכל התקופה. 

הרכב תיק מועמד או מועמדת:

  • קובץ אקסל של טבלה מרכזת
  • קובץ PDF אחד המכיל את קובץ הצ'ק ליסט החתום, טופס הבקשה וכל המסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב. 

תאריכי הגשה:

  • תאריך הגשה למחלקה07/03/2024

מצורפים:

הקטגוריות של המילגה

מדעים מדויקים והנדסה, בריאות ומדעי החיים, מדעי הרוח , מדעי החברה, לרבות: כלכלה וניהול , חקלאות, מים וסביבה, בינתחומי, אחר, תואר שני מסלול מחקרי, אחר, קיום, מוסדית, באמצעות בי"ס קרייטמן (הגשה למחלקה)