מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מלגת הצטיינות במחלקה לתקשורת תשפ"ה

קול קורא למלגות הצטיינות במחלקה לתקשורת, תשפ"ה

המחלקה לתקשורת תעניק מלגות לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים שיחלו את לימודיהo בשנת הלימודים הקרובה (תשפ״ה) במסלול המחקרי.

המלגות, על סך של עד 22.5 אלף ש״ח, מיועדות לאפשר לזוכים ולזוכות להקדיש את זמנם ומרצם למחקר.

הגשת המועמדות פתוחה בפני מועמדים ומועמדות מכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם אשר סיימו את לימודיהם בהצטיינות ומעוניינים להירשם לתואר שני במסלול מחקרי במחלקה.

מסמכים דרושים להגשת מועמדות:

  • קורות חיים
  • מכתב כוונות מחקר (עד עמוד אחד)
  • מכתב המלצה
  • גיליון ציונים של התואר הראשון
  • דוגמת כתיבה אקדמית עדכנית (עבודת סמינר או עבודה מקבילה)

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

15.7.24

אופן הגשה:

באמצעות המייל ophirsh@bgu.ac.il (יש לוודא אישור קבלה)

לפרטים נוספים: