מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

נוהל חזרה על קורס/חלקי קורס/מכינה חוזרת בשנת הלימודים תשפ"ד למי שלמד בשנת תשפ"ג

כללי חזרה על קורס.חלקי קורס.מכינה חוזרת בשנת הלימודים תשפ ד למי שלמד בשנת תשפ ג