מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

קדם מכינה

מסלול קדם מכינה מיועד למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה למסלול המכינה.
המסלול מאפשר להגיע ללימודים אקדמיים כהכנה ללימודים במסלול מדעים מדוייקים והנדסה/מדעי הטבע והחיים
המסלול נמשך ארבעה חודשים, הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע בשעות היום והערב.


תנאי קבלה

  •  קבלה במסלול "הישגים להייטק" - המעוניינים ללמוד במסגרת תוכנית זו ,נדרשים לקרוא את המידע כאן הישגים להייטק. ההרשמה באתר הישגים להייטק תיעשה במקביל להרשמה למכינה באוניברסיטת בן גוריון.
  • קבלה במימון עצמי

תנאי קבלה במסלול הישגים להייטק:

  1. עמידה בקריטריונים סוציו אקונומיים.
  2. מבחן התאמה ללימודי הנדסה ומדעים (מיון פדגוגי)
  3. מועמד שיש לו ציון יע"ל בין הציונים 83-59 או שלא עשה פסיכומטרי בשפה העברית, מחוייב במסלול קדם מכינה.
    למתעניינים בפרויקט הישגים להייטק : הישגים להייטק

תנאי קבלה למתעניינים שאינם עומדים בכללים הסוציואקונומיים:
נדרש לבצע אבחון פוירשטיין


תנאי מעבר למסיימי מסלול קדם מכינה:

  1. ציון עובר בכל מקצועות הלימוד בציון של לפחות 60 .
  2. ציון של לפחות 70 במרכיב האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה/אמיר/אמירם
  3. אישור הוועדה הפדגוגית