מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

קורס ריענון במתמטיקה

אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלולי המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה.

הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה.

מועמד שמעוניין להרשם לקורס חייב להיות רשום לאחד ממסלולי המכינה המתקיימים בשנת הלימודים תשפ"ד אחרת לא יתקיים דיון במועמדותו לקורס קיץ הכנה במתמטיקה.

הלימודים בקורס יתקיימו במתכונת הוראה מרחוק (זום), הקורס מוקלט ,הנוכחות בקורס מומלצת ותעזור להצלחה בבחינה, הבחינה תהיה פרונטלית

תאריכי הקורס: 23.07.23-11.08.23
הרישום יתקיים בין התאריכים: 29.1.23-19.7.23

מחיר הקורס: 1,330ש"ח +35 ש"ח דמי אבטחה

מערכת שעות - קורס הכנה במתמטיקה - זום.
קורס הכנה במתמטיקה לקראת שנת הלימודים תשפ-ג סילבוס.

לתשומת לבכם,
ההרשמה מהווה התחייבות לתשלום מלא שכ"ל של הקורס. ניתן לבטל את הרישום לכל המאוחר עד ה-16.7.23, בקשת ביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז pre@bgu.ac.il, במידה ולא תתקבל בקשת ביטול עד למועד זה מכל סיבה שהיא , המועמד יחוייב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס. (גם אם הסיבה לביטול היא ציון 65 בבחינה של ה-27.6.22 או ציון פסיכומטרי מועד יולי 2023 נמוך מהנדרש בתנאי הקבלה).

הרישום נעשה ב-2 שלבים:

שלב 1 : רישום למחלקה: הרשמה מקוונת
שלבי הרישום:
סמסטר מבוקש : קיץ תשפ"ג
פקולטה: לימודים קדם אקדמיים
מחלקה: הכנה למתמטיקה
מסלול/מגמה : הכנה למכינה מתמטיקה קורס הכנה
דמי טיפול :פטור
לאחר קבלתך למחלקה תשלח אלייך הודעה לדואר האלקטרוני האישי
את התשלום ניתן לבצע :תשלום בכרטיס אשראי או תשלום באמצעות פקדון צה"ל


שלב 2 : רישום לקורס
רישום לקורס יתאפשר לאחר הקבלה למחלקה , אישור קבלה למחלקה יישלח לדואר האלקטרוני האישי של המועמד ותשלום שכר הלימוד עבור הקורס.
רישום לקורס 506.5.003 יש לבצע דרך כתובת האתר
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה שתתקיים ב-15.8.23, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.
לתשומת ליבכם, ללומדים בקורס קיים מועד אחד בלבד.