מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

בחינת כניסה במתמטיקה

לצורך דיון במועמדות למכינה, יש להרשם במקביל גם למסלול המכינות.

הרישום לבחינה דרך הקישור הבא: רישום לבחינת כניסה במתמטיקה

פרטים אודות מועדי הבחינות ומיקומם יפורסמו עם פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה.

הסבר כללי בנוגע לבחינות כניסה

  1. חובה להגיע עם תעודה מזהה
  2. הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון, אי לכך לא יינתן אישור לביצוע/ציון הבחינה.
  3. ציון עובר בבחינה 65 לפחות.
  4. יתקיימו 2 מועדי בחינה. כל מועמד יכול להבחן בכל אחד מ-2 המועדים, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד, רישום ותשלום לכל מועד בנפרד עפ"י תאריכי הרישום.
  5. בבחינות הכניסה לא ניתן להיעזר במחשבון מכל סוג, חומר עזר ודפי נוסחאות, הנוסחאות שיש צורך לזכור בע"פ הינן הנוסחאות הבסיסיות.
  6. משך בחינת הכניסה מחושב עם הזמן הנדרש לבעלי זכאות להארכת זמן ולכן לא תינתן הארכת זמן נוספת מעבר לזמן הבחינה המצוין על גבי הבחינה.
  7. מועמד שיחליט להירשם ל-2 המועדים  מומלץ להירשם לבחינה הראשונה  ורק במידת הצורך להירשם לבחינה השנייה (מועמד שיעבור בהצלחה את הבחינה הראשונה ונרשם גם לבחינה השנייה לא יקבל החזר על דמי ההרשמה לבחינה).
  8. מועמד שיירשם לקורס הכנה במתמטיקה לא נדרש לבצע רישום לבחינה , רישומו יתבצע באופן אוטומטי כחלק מהקורס.

סילבוס ונושאי הבחינה: קורס הכנה במתמטיקה לקראת שנת הלימודים תשפ-ד סילבוס.pdf

חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף ילקח מספר הלימוד של בני גורן המצויין בסילבוס.

למידה עצמית באינטרנט לחץ כאן
חוברת תרגילים ללימוד עצמי לחץ כאן

דוגמאות לבחינת כניסה משנים קודמות:


מבחן לדוגמא 1 לחץ כאן
מבחן לדוגמא 2 לחץ כאן
מבחן לדוגמא 24.7.16 לחץ כאן   פתרון  24.7.16 לחץ כאן
מבחן לדוגמא 8.9.16 לחץ כאן    פתרון  8.9.16 לחץ כאן
מבחן לדוגמא 13.7.17 שאלון + פתרון לחץ כאן
מבחן לדוגמא 27.8.17 שאלון + פתרון לחץ כאן
מבחן כניסה + פתרון 16.8.18 לחץ כאן 
​​​מבחן כניסה 2.9.18 לחץ כאן.פתרון  2.9.18 לחץ כאן

מבחן כניסה 5.9.19 לחץ כאן פתרון 5.9.19 לחץ כאן 

מבחן כניסה 30.8.20 לחץ כאן פתרון 30.8.20 לחץ כאן 

מבחן כניסה 15.9.20 לחץ כאן פתרון 15.9.20 לחץ כאן 

​​מבחן כניסה קייץ 2021 לקראת שנת הלימודים תשפ"ב   

פתרון בחינת כניסה קייץ 2021. לקראת שנת הלימודים תשפ"ב pdf

שאלון בחינה מועד 27.6.22.pdf

פתרון בחינה 27.6.22.pdf

שאלון ופתרון בחינה 16.8.22.pdf

מבחן כניסה 2023 , 27/6 - שאלון

מבחן כניסה 2023, 27/6- פתרון.