מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

בחינת כניסה במתמטיקה

בחינת כניסה במתמטיקה - לקבלה למכינה 

לצורך דיון במועמדות למכינה, יש להירשם במקביל גם לאחד ממסלולי המכינה.

אלו מועדי בחינות הכניסה ותאריכיה רישום לקראת שנת הלימודים תשפ"ה:

מועד 1: 15.7.24 | תאריכי רישום: 11.2.24-9.7.24

מועד 2: 28.8.24 | תאריכי רישום: 11.2.24-24.8.24

מועד 3: 18.9.24 | תאריכי רישום : 11.2.24-14.9.24

לרישום לבחינת כניסה במתמטיקה 

הסבר כללי בנוגע לבחינות כניסה

  1. חובה להגיע עם תעודה מזהה
  2. הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אי לכך לא יינתן אישור לביצוע/ציון הבחינה.
  3. ציון עובר בבחינה:

למסלולי מכינה ברמה מקבילה ל-5 יח"ל ציון עובר 65

למסלולי מכינה ברמה מקבילה ל-4 יח"ל ציון עובר 55

  1. יתקיימו 3 מועדי בחינה, כל מועמד יכול להבחן בכל אחד מ-3 המועדים, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד, רישום ותשלום לכל מועד בנפרד עפ"י תאריכי הרישום.
  2. בבחינות הכניסה לא ניתן להיעזר במחשבון מכל סוג, חומר עזר ודפי נוסחאות, הנוסחאות שיש צורך לזכור בע"פ הינן הנוסחאות הבסיסיות.
  3. משך בחינת הכניסה מחושב עם הזמן הנדרש לבעלי זכאות להארכת זמן ולכן לא תינתן הארכת זמן נוספת מעבר לזמן הבחינה המצוין על גבי הבחינה.
  4. מועמד שיחליט להירשם ל-3 המועדים  מומלץ להירשם לבחינת מועד 1 ורק במידת הצורך להירשם לבחינות האחרות (מועמד שיעבור בהצלחה את הבחינה במועד 1 ונרשם גם לבחינות  מועד 2/מועד 3 לא יקבל החזר על דמי ההרשמה לבחינות  מועד 2/מועד 3).
  5. מועמד שיירשם לקורס ריענון במתמטיקה לא נדרש לבצע רישום לבחינות בתאריכים 28.8 ו-18.9 (הבחינות מהוות חלק ממטלות הקורס)  רישומו יתבצע באופן אוטומטי כחלק מהקורס.

נושאי הבחינה: ראו בסילבוס קורס הריענון במתמטיקה

חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף יילקח מספר הלימוד של בני גורן המצוין בסילבוס.

ללמידה עצמאית - סרטוני הסבר ביוטיוב