מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

הנחיות להרשמה ומועדי הרישום לתואר שני

​ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד פתוחה!

חלה חובה לעיין בידיעון למו​​עמדות.ים >>

מועדי הרישום לתואר שני - תשפ"ד:

 • ​​לסמסטר א' – סתיו (תחילת לימודים 15 באוקטובר 2023)​​ - החל מ-29.01.2023
 • לסמסטר ב' – אביב ​​(תחילת לימודים 25 בפברואר 2) - החל מ-19.11.2023

מועדי הרישום לתואר שני לפי פקולטות:​

 • ההרשמה לפסיכולוגיה במגמות קלינית, התפתחותית ופסיכולוגיה חינוכית הסתיימה בתאריך 28.02.2023

 • ​ההרשמה לפסיכולוגיה במגמות ניסויית: קוגניציה ומח וחברתית תסתיים בתאריך 30.06.2023

 • לעבודה סוציאלית ולתוכנית ההשלמה לעבודה סוציאלית ניתן להירשם עד 15.04.2023

 • למחלקה לחינוך במגמת יעוץ חינוכי ניתן להירשם עד 31.07.2023

 • למחלקה לחינוך במגמת מנהל ומדיניות החינוך ולמגמה לחינוך, למידה והתחדשות ניתן להירשם עד 30.07.2023

 • ניתן להירשם לכל המחלקות למעט המוזכרות לעיל עד למילוי מכסת המתקבלים אנו ממליצים לכל המועמדים להקדים ולהירשם.

 • הרשמה לסמסטר ב', אביב - תיפתח למחלקות היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום, פילוסופיה ולימודי המזרח התיכון.


למידע על כל תוכניות הלימוד »​

מחלקה​ מועד אחרון להרשמה לסמסטר א'-סתיו תשפ"ד מועד אחרון להרשמה לסמסטר ב' - אביב תשפ"ד
סיעוד​ 31.07.2023 אין הרשמה
מדע​י הזקנה ​(גרונטולוגיה) עד למילוי מכסת המתקבלים ​ אין הרשמה
בריאות הציבור עד למילוי מכסת המתקבלים ​ אין הרשמה
רפואת חירום עד למילוי מכסת המתקבלים ​ אין הרשמה
פיזיותרפיה עד למילוי מכסת המתקבלים ​ אין הרשמה
רוקחות עד למילוי מכסת המתקבלים ​ אין הרשמה
מדעי הרפואה 15.08.2023 עד למילוי מכסת המתקבלים ​
​ניהול מערכות בריאות 01.08.2023 אין הרשמה

למידע על כל תוכ​​ניות הלימוד >>

​ההרשמה לסמסטר א' – סתיו וההרשמה לסמסטר ב' – אביב תיפתח כמצוין לעיל.​

למידע על כל תוכניות הלי​​מוד >>

ההרשמה לסמסטר א' – סתיו וההרשמה לסמסטר ב' – אביב תיפתח כמצוין לעיל (למעט ההרשמה לסמסטר אביב לניהול תעשייתי).

למידע על כל תוכניות הלימוד >>

 • ההרשמה לסמסטר א' – סתיו תיפתח במועדים כמצוין לעיל ותסתיים עם מילוי מכסת המתקבלים

 • ההרשמה לסמסטר ב' - אביב תיפתח למחלקות:
  • ניהול מלונאות ותיירות
  • מנהל ומדיניות ציבורית כולל המסלול המרוכז
  • מנהל עסקים במסלול הרגיל בכל המגמות פרט לתוכניות מנהלים, מנהיגות חברתית ו-IMBA

למידע על כל תוכניות הלימוד >>

ההרשמה לסמסטר א' – סתיו וההרשמה לסמסטר ב' – אביב תיפתח כמצוין לעיל​.

למידע על כל תוכניות הלימוד >>

​ההרשמה לסמסטר א' - סתיו ולסמסטר ב' - אביב תיפתח כמצוין לעיל.

למידע על תוכנית הלימוד >>

מידע חשוב

סטודנטיות, סטודנטים, בוגרות ובוגרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

נא למלא את פרטי ההזדהות ולהקיש "אשר".

מועמדות ומועמדים חדשים

לחצו כאן לקבלת פרטי הזדהות למערכת ההרשמה לאוניברסיטה >>

לתשומת לבכם, פרטי ההזדהות של מועמדות ומועמדים חדשים שנרשמו בשנה קודמת ולא החלו ללמוד אופסו, ובמקרה זה יש לפתוח משתמש חדש. ​

בעת ההרשמה לאוניברסיטה עליך להעלות צילום תעודת זהות כקובץ jpg. אנו ממליצים להכין את הקובץ מבעוד מועד.

להרשמה המקוונת לתואר שני >>

מוקד מידע ושירות

ימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

מדור תמיכת מחשוב

ימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:00