מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

שינוי עדיפויות הרשמה או ביטול הרשמה

לתשומת לבך,

​​​בקשה להוספה/החלפה של תחומי לימוד מבוקשים בהרשמה תישלח למדור רישום באמצעות טופס פנייה מקוון.

יש לבחור בטופס נושא פנייה מתאים (שינוי ​​עדיפויות או ביטול הרשמה).

 

נוהל ביטול הרשמה לסמסטר סתיו תשפ"ג >>

 

לטופס הפנייה למדור הרישום >>