מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

קבלה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ללא פסיכומטרי: כל האפשרויות

​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון גם למועמדים שלא מעוניינים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות והערכה.

הקבלה ללא פסיכומטרי תיעשה באחת משתי האפשרויות הבאות: 

​1. תוכנית "נתיב לאקדמיה" שמחליפה את הבחינה הפסיכומטרית:

"נתיב לאקדמיה" הוא קורס שציוניו מוכרים כחלופה לציון הפסיכומטרי לשקלול סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטה. במסגרת התוכנית נלמדים שלושה קורסים ובסיומם יתקיימו מבחני הערכה שייכתבו ע"י צוותי המקצוע. 

ציוני המבחנים יעובדו בתום התוכנית ויוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי. כמו בפסיכומטרי, הציון הוא יחסי למחזור הלימודים. בוגרי התוכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטה על בסיס ציוני הבגרות, שישוקללו יח​​ד עם הציון הסופי של התכנית.

למידע מלא על התוכנית >>

2. תנאי הקבלה למחלקות השונות על סמך ממוצע הבגרות בלבד:​​

בטבלאות דרישות הקבלה הסתכלו תחת העמודה "תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות בלבד" שמסומנת באדום. ​העמודה מחולקת לשניים ומציינת את ממוצע הבגרות שדרוש לקבלה וכן תנאים נוספים במידה וישנם (היקף בחינה דרוש במקצועות מסוימים וציון הסף שדרוש):​