מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

קבלה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ללא פסיכומטרי: כל האפשרויות

​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון גם למועמדים שלא מעוניינים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות והערכה.

הקבלה ללא פסיכומטרי תיעשה באחת משתי האפשרויות הבאות: