מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מלגת BB​K

סוציו-אקונומי

רישום סגור

מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר.

מלגה זו מממנת שכ"ל מלא לאורך כל שנות לימודיהם בתואר ראשון.

 

ההרשמה לסטודנטים חדשים עד 15/8/2023​

מדור סיוע כלכלי יצור קשר עם הסטודנטים שימצאו מתאימים, לאחר מילוי טופס הבקשה המקוון.​

הגשת בק​​שה מקוונת למלגה (מדפדפן Chrome בלבד) » ​

 

מיועד לתלמידי ותלמידות קמפוס באר שבע ואילת.